onsdag 20. december 2023

Årsskrift 2023

Fugleværnsfondens årsskrift lander snart og byder på en række spændende beretninger fra året der gik.

I årsskriftet fra 2023 kan du bl.a. læse om fondens to nye naturreservater Karmark Engsø og Stoubæk Krat. Ved naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog stortrives fuglene på yngleøerne, og i Bøjden Nor er der blevet etableret yngleøer, så sårbare arter som havterner, klyder og dværgterner kan yngle et sikkert sted. Og så har Fugleværnsfonden fået sine egne helårsgræssende gallowaykøer, der skal bidrage til at styrke biodiversiteten i Tryggelev Nor. Sjældne fugle som ibis og slangeørn er set i fondens reservater i løbet af året, og endelig kunne man fejre indvielsen af det smukke Vaserne Naturrum, som skal skabe rammerne for gode naturoplevelser og spændende naturformidling.

Du kan også læse om Fugleværnsfondens frivillige ildsjæle ved Gundsømagle Sø, der fortæller om, hvordan fællesskabet omkring arbejdet med naturen giver nogle helt særlige oplevelser. Alt dette og meget mere kan du læse om i årsskriftet for 2023.

Er du interesseret i årsskriftet, kan det afhentes i Naturbutikken på Vesterbrogade 138, 1652 København V. Du kan også downloade det her

Derudover udsendes årsskriftet til bidragydere, som inden for det seneste år har givet frivillige bidrag til Fugleværnsfondens arbejde på mindst 300 kroner.

Mange tak for alle bidrag i 2023: frivillige, fuglevenner, fonde, virksomheder og alle jer andre. 

Information
Relaterede nyheder
 - Er du dus med sjældne fugle