onsdag 20. december 2023

Er du dus med sjældne fugle

. . . så kan du roligt besøge Fugleværnsfondens reservater. 2023 blev endnu et godt år, også for besøg af sjældne arter.

af Jørn Dyhrberg Larsen

Fugleværnsfonden sigter efter at have en bred repræsentation af naturtyper i reservaterne, og det ses også på forekomsten af sjældenheder, som spænder vidt over artsgrupperne. Der er ikke overraskende observeret flest sjældne fugle i de store reservater som Saksfjed-Hyllekrog og Tryggelev Nor. De to reservater ligger desuden på to af hovedtrækruterne, særligt om efteråret, og det giver endnu flere chancer for eksotiske arter.

SORT IBIS PÅ BESØG
Et af topnavnene på listen må være sort ibis, som holdt til i Tryggelev Nor i fire dage i maj. Den sorte ibis er i familie med skestorken og er egentlig ikke sort, den ser bare sådan ud på afstand. Tættere på ser den mørkebrun ud men har desuden strukturfarver, som giver den changerende metalliske grønne, blå og violette farver, som man kender det fra blandt andet kragefuglene.

Arten er vidt udbredt i store dele af verden, herunder Sydeuropa. Herhjemme er den en meget sjælden gæst med omkring 50 fund de seneste 100 år. Der er for det meste tale om strejfende individer, enten på forlænget træk om foråret eller spredning som følge af tørke i yngleområderne.

SLANGEØRN PÅ JAGT EFTER SNOGE
Et andet topnavn er slangeørnen, som opholdt sig to dage i Saksfjed, inden den trak videre vestpå for at trække mod Tyskland via Langeland. På denne tur krydsede den således endnu et af Fugleværnsfondens reservater, nemlig Gulstav Mose på sydspidsen af Langeland. Ligesom for sort ibis er der cirka 50 fund af slangeørn i Danmark de seneste 100 år, dog langt flest siden 1990. Ligesom ibissen ses den på forlænget træk om foråret og som strejfende individer om efteråret.

Som navnet antyder, er den rigtig glad for at æde
slanger, mindst 75 procent af føden stammer herfra. I Saksfjed sås den da også tage for sig af reservatets snoge.

Slangeørnen har ynglet i Danmark i tidligere tider. Da var det i Sønderjylland, at man op til slutningen af 1800-tallet havde ynglefund, men hvem ved – måske bliver det Saksfjed, der bliver lokaliteten, hvor slangeørnen genindvandrer.

OVERBLIK OVER SJÆLDNE FUGLE I RESERVATERNE
Sort ibis holdt til i Tryggelev Nor i fire dage fra 11. til 14. maj

Slangeørn opholdt sig to dage i Saksfjed fra 2. til 3. september, inden den trak videre vestpå for at trække mod Tyskland via Langeland. På denne tur krydsede den således endnu et af Fugleværnsfondens reservater, nemlig Gulstav Mose på sydspidsen af Langeland.

Lille skrigeørn, hvor 3 fugle blev registreret trækkende ved Hyllekrog i perioden fra 17. september til 30. oktober.

Rødhalset gås sås flere steder i foråret. I Saksfjed var det hele fire individer, der rastede sammen med bramgæs fra 19. til 26. marts. På Nyord gjorde de det samme, men her var det ’kun’ to individer fra 23. til 24. april.

Sort stork blev set i hele 4 forskellige reservater i 2023. Det drejer sig om Hyllekrog den 31. maj, Sølsted Mose den 13. juni, Ravnstrup Sø den 3. juli og Bremsbøl Sø den 7. juli.

Flodsanger i Råbjerg Mose den 21. maj.

Savisanger i tre reservater, Gundsømagle Sø, Tryggelev Nor og Nakskov Indrefjord mellem 28. april og 16. juni.

Drosselrørsanger ved Gundsømagle Sø den 6. maj.

Lundsanger i Svartingedal den 5. maj.

Fuglekongesanger på Stormengene den 4. november, hvor Fugleværnsfonden har etableret en kratluskersti for at komme tættere på netop de sibiriske sangere, som ofte raster i Landsendekrattet i sydenden af reservatet.

Nøddekrige i Tryggelev Nor, som blev observeret ved flere lejligheder igennem en længere periode fra oktober til november.
 

Information
Sort Ibis
Nøddekrige
Relaterede reservater:
 - Bremsbøl Sø
 - Gulstav Mose
 - Gundsømagle Sø
 - Hyllekrog-Saksfjed
 - Nakskov Indrefjord
 - Nyord Enge
 - Ravnstrup Sø
 - Råbjerg Mose
 - Stormengene
 - Svartingedal
 - Sølsted Mose
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Årsskrift 2023