torsdag 29. januar 2009

Slut med mudret sti ved Ravnstrup Sø

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe arbejder i denne vinter på at omlægge stien mellem fugletårnet og det ny observationsskjul ved Ravnstrup Sø - til mere tør grund.

af Søren Ferdinand Hansen

Slurp, slurp, Slurp. Sådan har det lydt efterår og vinter på stien mellem de to fugletårne ved Ravnstrup Sø. I efteråret 2006 indviede Fugleværnsfonden et nyt skjul i kanten af søen. Samtidig blev en tidligere dyreveksel udvidet til en egentlig sti. Stien har dog vist sig at være meget mudret, så det forår, efterår og vinter kun har været en gåtur for folk med gummistøvler.

Det arbejder Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe nu på at ændre. På det mest sumpede sted har arbejdsgruppen fundet en mere tør linjeføring gennem et krat. Træet vil blive hugget til flis, der bruges til yderligere stiforbedring.

BRØDRENE LØVEHJERTE - LANDSKAB VED NATURSTI
I den sidste del af stien vil arbejdsgruppen arbejde med et mindre naturplejeprojekt. Her findes en del gamle hasselbuske i kanten af stien, og under disse ses en pæn bestand af den smukke orkidé skovhullæbe. Arbejdsgruppen arbejder på at omdanne strækningen til en lys hassellund ved at fjerne pil, ask og hyld. Samtidig stævnes hasselbuskene. Stævning er en gammel skånsom driftsform i skovbruget, der er kendetegnet ved lysåbne skov med mange urter i bunden. Resultatet ved Ravnstrup bliver således en mindre, dejlig lys hassellund med en rig urteflora, rendyrket Brødrene Løvehjerte - terræn…

FRIVILLIGE NATURHJÆLPERE SØGES
Arbejdsgruppen har allerede lavet noget af forarbejdet. Nu resterer der flisning af træet og udlægning af flis på stien. Alle interesserede, der vil være med til at hjælpe arbejdsgruppen, opfordres til at møde op lørdag d. 31/1 kl. 09:00 på P-pladsen på Ølehusvej. Medbring arbejdstøj, grensav, handsker og et par pølser til grillen.

At deltage i arbejdsgruppen giver mulighed for - på frivillig basis - at passe på en af Sydsjællands dejlige naturperler. Arbejdet er frivilligt og kræver, at man deltager i gruppens arbejdsdage fordelt med ca. en om måneden efterår og vinter. Til gengæld bliver du del af et spændende netværk af naturinteresserede og får bl.a. adgang til kurser og seminarer om naturbeskyttelse i DOF’s Caretaker projekt.

For yderligere oplysninger kontakt arbejdgruppens lokale kontaktperson Simona La Fata på telefon 21 64 50 07, eller Søren Ferdinand Hansen, Fugleværnsfonden på tlf. 33 28 38 17.