tirsdag 18. oktober 2005

Festlig indvielse af Bøjden Nor

Vejret viste sig fra sin bedste side, da op mod 50 mennesker stillede til indvielse af de nye publikumsfaciliteter ved Fugleværnsfondens reservat ved Bøjden Nor.

Det var en glad formand for Teknik og Miljø i Fåborg Kommune, Grete Justesen, der i strålende solskin klippede snoren over og erklærede det "nye" Bøjden Nor for åbnet.

Et nyopført handicapvenligt observationsskjul med tilhørende sti har afstedkommet, at besøgende nu kan opleve områdets fugle og natur på tætteste hold, helt uden at forstyrre. Endvidere er et stort naturplejeprojekt, herunder en omfattende rydning af krat afsluttet, ligesom en ny græsningsfold nord for færgehavnen er etableret i samklang med en spritny natursti.

Med disse tiltag har ikke blot Fåborg Kommune, men hele det øvrige opland nu fået et markant forbedret fugleværnsområde, til glæde og gavn for både mennesker og natur.

Se billedserien nedenfor til højre. 

Information
Eyvind Lyngsie Jakobsen holder tale for gæsterne.
Formanden for Teknik- og Miljø i Fåborg Kommune Grete Justesen klipper den røde snor over og erklærer det nye Bøjden Nor åbnet
Det nye handicapvenlige observationsskjul med tilhørende gangsti er en markant forbedring af områdets faciliteter.
Her nyder en flok fiskehejrer efterårssolen ved Bøjden Nor.
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor