onsdag 15. juni 2011

Ringmærkning ved Ravnstrup Sø

Årets ringmærkning ved Ravnstrup Sø startede mandag den 9. maj, hvor Henning Heldbjerg og Iben Hove Sørensen gennemførte dagens ringmærkning og fangede i alt 69 fugle. Siden er mange flere fugle gået i nettene, som står fordelt rundt om den nordlige ende af søen, og de senere uger er de første unger af musvit og rødhals begyndt at dukke op blandt fangsterne

af Iben Hove Sørensen

Mange af de fugle, der fanges ved Ravnstrup Sø, er allerede ringmærket, når de går i nettene. På den første ringmærkningsdag var 14 af fuglene genfangster fra tidligere år, som nu er vendt tilbage til Ravnstrup Sø. Dette mønster er karakteristisk for de lokale ynglefugle, som ofte yngler på samme lokalitet år efter år.

Ringmærkningsarbejdet ved Ravnstrup Sø er en del af det internationale Constant Effort Site (CES)-projekt, som fokuserer på at indsamle viden om de lokale ynglefugle og deres ungeproduktion.

En af de hjemvendte fugle er en rørsanger, som har båret sin ring siden 2007. Denne fugl, med en vægt på omkring ti gram, har i mellemtiden tilbagelagt turen mellem Ravnstrup og Vestafrika (syd for Sahara) mindst otte gange; formodentlig en samlet distance på mindst 40.000 km!
En anden rørsanger flyver rundt ved søen med en belgisk ring, som den har fået på under trækket sydpå; denne fugl er nu for andet år i træk dukket op som ynglefugl ved Ravnstrup Sø. Af de 36 fugle fanget den 12. juni var 17 allerede ringmærket; langt de fleste i forbindelse med dette og tidligere års CES-mærkning.

På den første CES-dag i 2011 blev der i alt fanget 18 forskellige arter, inklusive årets første havesangere, og siden er kærsanger, nattergal og gulbug også vendt tilbage fra deres afrikanske vinterkvarterer. Broget fluesnapper var helt ny på listen over fangede arter ved Ravnstrup, så selv efter fem års CES-ringmærkning kan man altså støde på overraskelser.

På et CES skal der ringmærkes én gang i hver ti dages periode mellem 1. maj og 1. september, med start en halv time før solopgang og derefter ringmærkning seks timer frem, så der er rig mulighed for at følge fuglene ved Ravnstrup hen over sommeren. Ud over Henning og Iben deltager yderligere tre ringmærkere i CES-arbejdet.

Kontakt gerne Iben Hove Sørensen (iben@dof.dk eller tlf. 38 28 38 16) for yderligere information om ringmærkningen ved Ravnstrup Sø. 

Information
Først teorien..
Så til det praktiske..
Og "hands on"..
Træløber
En lille hidsigprop
Relaterede reservater:
 - Ravnstrup Sø