tirsdag 21. februar 2012

Kvæghegnet i Nivå Bugt Strandenge bliver udvidet

Fugleværnsfonden har igennem en længere periode ønsket at udvide hegnet på Nivå Bugt strandenge. Allerede tilbage i 2008 var hegnsudvidelsen nord for den eksisterende hegning på tegnebrættet. I december 2011 lykkedes det så, i samarbejde med Fredensborg Kommune og en privat lodsejer, at få tilladelse til hegnsudvidelsen

af Marie-Louise Olsen

Det nye hegn bliver ca. 920 meter langt, to-trådet og med tre klaplåger samt en kvæglåge. Folden bliver sammenhængende med den eksisterende nabofold, herved kan i alt 11 ha blive afgræsset langs Strandvejen.

Hegnsudvidelsen er et led i den målrettede naturpleje, som udføres i Nivå Bugt. Afgræsning med kvæg i den udvidede hegning vil medføre, at der bliver dannet en mere lysåben strandeng og strandoverdrev. Forventningen er herved, at den biologiske mangfoldighed på lokaliteten øges. Habitatet for ynglefugle som vibe, rødben, strandskade og skeand vil blive udvidet.

Hegnsudvidelsen vil omfatte arealer, der er ejet af hhv. Den Hageske Stiftelse, Fredensborg Kommune og Sølyst Strandpark A/S.
Hegnet vil være færdigt senest den 1. marts 2012 og herved være klar til den kommende græsningssæson der starter ca. 1. maj. 

Information
Relaterede reservater:
 - Nivå Bugt