onsdag 4. december 2013

Vildhestenes ankomst til Sydlolland

Fugleværnsfonden har udsat 5 vildheste i Saksfjed-Hyllekrog reservatet.

af Marie-Louise Olsen

Det er med stor glæde, at Fugleværnsfonden kan meddele, at der i november 2013 blev udsat 5 vildheste i Saksfjed Inddæmning. Der er tale om racen Exmoor ponyer, som er hentet fra Naturstyrelsens og Fugleværnsfondens arealer på Sydlangeland ved Gulstav Mose.

Vildhestene er indtil videre at betragte som et forsøg. Såfremt det kommer til at gå godt, vil flokken blive suppleret med en hingst og flere hopper næste år i november, når der igen er ’store indfangningsdag’ på Langeland.

Fugleværnsfonden har udsat 3 unghopper og 2 vallakker. Udsætningen gik godt, og hestene går nu i den store fold på 90 ha nord for Billitze Mølle (pumpestationen).

Det er den helt klare målsætning, at vildheste i Saksfjed Inddæmning skal blive en stor del af den fremtidige pleje af arealerne. Kreaturer vil dog fortsat spille den afgørende rolle de kommende år, da de skal afgræsse det store område sammen med vildhestene.

Fugleværnsfonden har indgået en tilsynsaftale med tre personer, som vil stå for det daglige tilsyn. Hestene er omlagt til økologi i tråd med Fugleværnsfondens autorisation som økolog, og de skal gå ude hele året på lige fod med hestene på Langeland. Relevante myndigheder (NERV og Fødevarestyrelsen) har været inde over projektet.

Vi skal faktisk helt tilbage i yngre stenalder for ca. 5000 år siden, siden der sidst levede vildheste i Danmark (Kim Aaris-Sørensen, Fossils Strata, nr. 57, 2009). 

Information
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed

Relaterede nyheder
 - Fugleværnsfondens første vildhesteføl