Foto: Jan Kofoed Winther
Adresse: Lyttesholmvej, 4970 Rødby
N: 6054258 E:658808 (UTM 32 ETRS89)

 
Saksfjed Inddæmning er åben hele året - men bemærk adgangsforbud på Hyllekrog 1/3 - 15/7 

Størrelse: 217,4 hektar 

Generel information: Saksfjed-Hyllekrog er et af Fugleværnsfondens største naturreservater. Området blev erhvervet i 1995 gennem Karen Krieger Fonden, der overlod administrationen af området til Fugleværnsfonden. Hele reservatet er en del af en større landskabsfredning, der blev fredet i 1989. Hyllekrog er et vildtreservat, og jagt er forbudt i hele bugten nord for Hyllekrogtangen. Derudover er Saksfjed-Hyllekrog også et EF-beskyttelsesområde og et Ramsarområde, hvilket vil sige et vådområde af internationeal betydning som levested for vandfugle. 

Der findes to bygninger på Hyllekrogtangen: 1) Ninas Hus, som er en tidligere jagthytte nu ejet af Karen Krieger-Fonden, som har sørget for renovering og har stillet den til Fugleværnsfondens disposition. I 2019/2020 har Fugleværnsfondens lokale frivillige arbejdsgruppe sat hytten i stand sammen med en tømrer betalt af Karen Krieger-Fonden, og nu sørger de frivillige for den fortsatte vedligeholdelse. 2) Hyllekrog Fyr, som er ejet af Naturstyrelsen. Der er fri adgang til fyret fra den 16. juli - 28. februar (uden for fuglenes yngletid), hvor man kan se en mindre udstilling og opleve en storslået udsigt over området.    

Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks vigtigste efterårstræksteder for rovfugle. Hvert efterår i august-oktober passerer tusindevis af rovfugle på vej mod syd. Det bedste sted at opleve trækket er fra toppen af klitterne og dæmningen ved Store Brunddrag (se kortet nedenfor). Herfra holder Fugleværnsfonden også mange guidede rovfugleture, som er gratis og for alle.

I reservatet kan du også opleve det berømte, ynglende havørnepar, de vilde heste, der græsser sammen med økologiske kvæg og en stor bestand af dåvildt. Lokaliteten rummer desuden en spændende og divers flora og fauna. 


Naturtyper: Saksfjed-Hyllekrog huser en meget varieret natur med skov, krat, strandeng, strandfælled, klit og åben kyst. 

Faciliteter for besøgende: Saksfjed Inddæmning er åben hele året. På Hyllekrog-tangen er der af hensyn til de ynglende fugle adgangsforbud fra 1. marts til 15. juli. Der findes informationsplanche og folder ved p-pladsen i den sydlige del. Borde, bænke og informationsplancher i den nordlige del.

Bedste årstid for besøg: April - november

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejledere samt Lolland Kommunes naturvejleder og Naturcenter Lyttesholm afholder jævnligt ture i reservatet. Læs mere her. 

Du finder Saksfjed-Hyllekrogs folder i reservatet eller du kan downloade den her:

Saksfjed hyllekrog

Sådan kommer du dertil: Fra afkørsel 49 på E4/E47 følges skilte mod Holeby og Flyveplads 4. Ved Holeby drejes til højre ad Højbygårdsvej (skilte mod Lungholm/Flyveplads, Polakkasserne m.m.). Efter cirka 5 kilometer drejes mod venstre ad Rødbyvej. Godset Lungholm passeres på venstre hånd, og efter 1 kilometer drejes til højre ad Bjernæsvej ved skilt Brunddragene 5. Følg vejen som efter et stykke tid skifter navn til Lyttesholmvej. Ved den smukke stenlade Lyttesholm med storkereden på taget bliver vejen til en grusvej. Drej til højre ved laden og følg grusvejen endnu cirka 2 kilometer.

fuglenesfristeder