torsdag 12. maj 2005

Efterlysning: Kortnæbbede gæs på Agerø

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) forskning viser at den kortnæbbet gås har ændret sine trækvaner og er begyndt at raste i større tal på Fugleværnsfondens reservat på Agerø. Forskerne på DMU beder derfor ornitologer holder øje med halsbåndmærket gæs på Agerø

af Jannik Hansen

Danmarks Miljøundersøgelser er med i et stort internationalt projekt, der belyser trækforhold, valg af lokalitet og andre interessante spørgsmål hos kortnæbbede gæs. Samarbejdspartnerne er fra Norge, Belgien og Holland.

Noget tyder på, at kortnæbbede gæs er begyndt at benytte Agerø som rasteplads på forårstrækket. I den forbindelse er man på Danmarks Miljøundersøgelser interesserede i at få oplysninger om kortnæbbede gæs med halsbåndsmærker på. Læg også gerne mærke til farven på halsbåndet. Projektets halsbånd er blå, mens et andet, norsk projekt bruger sorte halsbånd. Begge typer kan meldes til Danmarks Miljøundersøgelser.

Har du set halsbåndmærkede kortnæbbede gæs, hører Danmarks Miljøundersøgelser meget gerne fra dig.

Du kan henvende dig via e-mail: pinkfoot@dmu.dk
on-line på http://pinkfoot.dmu.dk
eller skrive et brev til:

Danmark Miljøundersøgelser
Afdeling for Arktisk Miljø
Att.: Jesper Madsen
Postboks 358
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde. 

Information
Kortnæbbede gæs
Relaterede reservater:
 - Agerø, Mors