Foto: Jan Kofoed Winther
Adresse: Agerøvej 32, 7960 Karby
N: 6285752 E:473998 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 27,4 hektar

Generel information: I 1982 købte Fugleværnsfonden reservatet på Agerø.  Reservatet omfatter en strandengsparcel på selve Agerø samt de lave Stenklipperne og Holmene udfor.

Naturtyper: Strandeng, der om sommeren afgræsses af kreaturer.

Faciliteter for besøgende: 700 meter sti (markvej) til observationsskjul og picnicbord. Vis hensyn til naturen og gå ikke ud på engene, da fuglene i det åbne landskab flygter selv på lang afstand.

Bedste årstid for besøg: Forår frem til først i juni og igen fra først i august, hvor hjejler og andre vadefugle er på returtræk. De bedste muligheder for gode fugleoplevelser fås ofte om morgenen eller hen under aftenen.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her.

Du kan downloade folder om Agerø her:

forsideageroe

Sådan kommer du dertil: På rute 545 mellem Nykøbing Mors og Karby/Nees Sund drejer du fra i V. Hvidbjerg. Herfra er skiltet til Agerø.

fuglenesfristeder