fredag 29. april 2005

Natursti åbnet ved Langelands nye sø

Ved Tryggelev Nor på Sydlangeland har naturen på kun 4 mdr. genskabt en sø i et gammelt vådområde. Det kan allerede nu ses, at søen vil blive et af de mest fuglerige områder i hele den østlige del af Danmark.

af Tine Stampe

Tryggelev Nor ejes i dag af Dansk Ornitologisk Forenings fond Fugleværnsfonden. Sammen med de øvrige områder i nærheden vil Tryggelev Nor indgå i en enestående mosaik af naturoplevelser på Sydlangeland.

Fredag d. 29. april blev den nye sø indviet af Fyns amtsborgmester Jan Boye og Fugleværnsfondens formand Martin Iversen.

Straks efter indvielsen blev broer og stier langs med søen taget i brug af bl.a. naboer og 3. kl. fra Humble Skole, som kiggede på fugle og plantede de første tagrør langs bredden.

Fugleværnsfonden ønsker med tiden at udbygge publikumsfaciliteterne både ved den nye sø og ved den oprindelige del af Tryggelev Nor ude ved kysten. Dette skal ske i et samarbejde med lokale lodsejere og Fyns Amt.

Langs hele Langelands vestkyst har der før i tiden ligger en hel stribe lavvandede nor (laguner). Med tiden er de fleste af dem blevet inddæmmet, tørlagte og opdyrkede. Tryggelev Nor vil nu blive genskabt som naturhabitat for fugle fisk og planter via en stor indsats fra lokale lodsejere, Fyns Amt, Skov- og Noturstyrelsen og EU's Life-midler.

Yderligere oplysninger hos DOF's kommunikationschef Tine Stampe, tlf. 22 12 65 25.

 

Information
Relaterede nyheder
 - Langelandsk lynghede brændt af