torsdag 4. oktober 2007

Langelandsk lynghede brændt af

Det fine klitområde og strandoverdrev ved Tryggelev Nor kræver naturpleje. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe anvender en nem og god metode til at forny de små områder med hedelyng: Metoden er enkel: ”Sæt en tændstik til”

af Helle Hjorth

På strandoverdrevet ved Hesselbjerg Strand i den nordlige del af Fugleværnsfondens Tryggelev Nor reservat kan de mange besøgende i øjeblikket se nogle sorte, afbrændte pletter. Det er hverken meteornedslag, UFOer eller hærværksfolk, der har været på spil.

Strandoverdrevet ejes af Fugleværnsfonden, og pletterne er hedelyng, som den frivillige arbejdsgruppe har brændt af, for at forny de meget gamle lyngplanter. Metoden er kendt fra Vestjyllands hedeområder, hvor man brænder heden af for at få lyngen til at spire på ny. Uden afgræsning, slåning eller afbrænding vil de gamle lyngplanter kun langsomt formere sig ved rodskud og efterhånden gå ud.

Ved afbrændingen, der går meget hurtigt, skades rødderne ikke, men spirer til nye, friske planter, så snart det underliggende morlag er fugtigt nok. Afbrænding af lyng er en nem og billig plejemetode. Af hensyn til brandfare må afbrænding dog kun foretages i perioden 1. september til 31. marts.

Strandoverdrevet er en af Langelands gode botaniske lokaliteter og rummer foruden hedelyngen bl.a. blåmunke, strandmandstro, sandstar, smalbladet høgeurt, nikkende limurt og rensdyrlav.
Arbejdsgruppen har i en årrække forsøgt at forbedre forholdene for de sjældne planter i klitter og på overdrev. Fyrretræer er blevet fældet og rynket rose bekæmpes ved slåning. Resultatet er et åbent, tidløst landskab med fornemmelse af vidder og ”høj himmel”.