onsdag 21. juni 2017

FVF i UNESCOs første biosfæreområde

Møn og de omkringliggende øer er udnævnt til Danmarks første UNESCO Biosfæreområde. Fugleværnsfonden deltager med Nyord Enge.

af Hanne Havemose

FN’s organisation UNESCO har udnævnt Møn og de omkringliggende øer Bogø, Farø, Tærø og Nyord og det vand, der samler området øst for Sjælland til Danmarks første biosfæreområde.

Et UNESCO biosfæreområde er kendetegnet ved varierede landskaber med en særlig artsrigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter og ved at de mennesker der bor og arbejder i området arbejder aktivt for at skabe balance mellem mennesker og natur.

Med en størrelse på 450 kvadratkilometer repræsenterer Møn Biosfæreområdet de fleste danske naturtyper både på land og i vandet. Heriblandt også Fugleværnsfondens arealer på Nyord Enge. Fugleværnsfonden er glade for at kunne være med til at sætte fokus på værdien af en mangfoldig natur og at kunne bidrage med en række kompetencer og aktiviteter, som fonden efterhånden har mangeårig erfaring med: græsningsprojekter, naturovervågning, BioBlitz-arrangementer, formidling, frivilligt engagement blandt lokalbefolkningen samt input til naturforvaltning generelt.

Det er en ære at være med i udnævnelsen, som jo således udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, hvormed området kommer i fornemt internationalt selskab med andre biosfæreområder. Det er også en ære, at hele projektet på sigt kan være til inspiration for andre i og udenfor Danmark.

Efter udnævnelsen her i juni måned 2017 tages nu hul på en 5-årig handleplan som er udviklet i forbindelse hermed, som et samarbejde mellem en lang række organisationer, foreninger, frivillige, lokale virksomheder og Vordingborg Kommune samt Naturstyrelsen Storstrøm, Museum Sydøstdanmark, Nationalmuseet, DTU Aqua – og så naturligvis Fugleværnsfonden.

 

Information
Relaterede reservater:
 - Nyord Enge

Relaterede links
 - Pressemeddelelse