onsdag 9. maj 2018

Indvielse af nyrenoveret fugleskjul på Agerø

Oplev de lysbugede knortegæs med Fugleværnsfondens frivillige lokale arbejdsgruppe og ansatte fra sekretariatet, når totalrenoveret fugleskjul indvies den 15. maj kl. 17.

af Jørn Dyhrberg Larsen og Hanne Havemose

Kom og hør om Agerøs natur og fugleliv samt om Fugleværnsfondens arbejde, når frivillige fra fondens arbejdsgruppe samt biolog og naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen informerer i det nyrenoverede fugleskjul, som indvies af Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen den 15. maj kl. 17 - 18. Alle er velkomne.

Sommeren er kommet efter et koldt forår, og de varmere temperaturer er et vink til de særprægede arktiske gæster, som har tilbragt vinteren i Fugleværnsfondens naturreservat Agerø, en af Danmarks vigtigste rastelokaliteter for den lysbugede knortegås.

Inden de drager højt mod nord, er der i maj mulighed for at nyde synet af den smukke gås, som ikke er meget større end en gravand. Knortegåsen er en letvægter blandt gæssene, men en sværvægter i ornitologisk forstand. Den bliver kaldt Danmarks vigtigste fugl, når det handler om forvaltning og beskyttelse, og bestanden er afhængig af den føderigdom og fred, som Fugleværnsfondens naturreservat Agerø byder på. Det er her de tanker op til trækket og bliver fedet op til den senere æglægning i det arktiske Svalbard nord for Norge. En lang rejse på over 3000 kilometer, og en del flyver faktisk videre til Nordøstgrønland, hvor de ankommer til en vinterfrossen og snedækket tundra.

Af den lille ynglebestand på 6-7000 fra Svalbard og Nordgrønland opholder hele bestanden sig i Danmark om vinteren, og Fugleværnsfondens naturreservat Agerø er et vigtigt hot-spot for denne truede underart. De tidligere rastepladser i Mariager og Nissum Fjord har i den seneste årrække mistet betydningen, da der ikke længere er føde nok, hverken på fladvandet eller på engene, hvor mange er dyrket op eller groet til. Endnu en god grund til at værne om naturen på Agerø, som udover lysbuget knortegæs også byder på mange andre gode fugleoplevelser. 

Information
Lysbuget knortegås spiser ålegræs
Relaterede reservater:
 - Agerø, Mors

Relaterede nyheder
 - Agerøskjul indviet