tirsdag 19. februar 2008

Fugleværnsfonden udvider fuglereservat ved Aabenraa

Fuglereservatet Søgård Mose er udvidet med knapt en ha efter at Fugleværnsfonden har overtaget en naboparcel i mosen. Herved er et område med unik flora sikret for eftertiden. Det er fondens håb, at tranen måske vil begynde at yngle i mosen.

af Søren Ferdinand Hansen

Efter en lang købsproces, som følge af en langsommelig myndighedsbehandling, er det endelig lykkedes Fugleværnsfonden at overtage yderligere en bid af Søgaard Moses unikke mosenatur.

”Vi har købt et areal på 0,7 ha svarende til en fodboldbane eller 10 villagrunde” siger fondens formand Martin Iversen, idet han fortsætter ”men det er villagrunde med særdeles unik mosenatur, og som ligger som en naturlig forlængelse af vores eksisterende reservat”. På den nye matrikel findes en meget stor bestand af den sjældne plante hvid næbfrø, som kun findes i meget næringsfattige miljøer som højmoser og hedemoser. Flere andre sjældne planter findes i store bestande i mosen. Bl.a. tre arter af lyng: hedelyng, klokkelyng og den sjældnere rosmarinlyng

FUGLELIVET
Mosens fugleliv opleves bedst om foråret, hvor det bl.a. er muligt at opleve dobbelt bekkasinens fantastiske spil i luften over mosen. Der yngler flere par bekkasiner i mosen, og dertil er mosen ynglested for krikand.

”I fremtiden håber vi at tranen kunne finde på at yngle i Søgaard Mose. Tranen foretrækker netop moser som Søgaard Mose, og da den yngler i nærheden, så kunne vi godt håbe på at den ville slå sig ned i mosen” siger Egon Iversen, der er Fugleværnsfondens lokale opsynsmand i mosen.

NYT FUGLETÅRN
Fugleværnsfonden arbejder i øjeblikket på at skaffe de nødvendige tilladelser til at bygge et nyt fugletårn ved mosen. Det nuværende fugletårn er ikke helt tidssvarende, og ikke mindst er placeringen mindre god. Da fugletårnet blev bygget lå det i dække af en granplantage, men efter et stormfald har tårnet i en årrække stået frit eksponeret i terrænet. Det nye tårn vil derfor blive placeret bedre i landskabet og blive mere brugervenligt.

FAKTA OM SØGÅRD MOSE
17 ha af mosen blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 1986. Siden har fonden drevet ejendommen som et fugle- og naturreservat. Mosens natur kan opleves fra et fugletårn, der er en lille plancheudstilling og en fin folder fortæller om mosens natur. Fugleværnsfonden har udarbejdet en plejeplan og gennemført flere naturplejeprojekter i mosen. Randområderne afgræsses for at holde træmæssig opvækst nede.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos biolog Søren Ferdinand Hansen på tlf. 33 28 38 17.

Læs mere på reservatets hjemmeside - se link i højre side. 

Information
Søgård Mose 2008
Galloway i mosen
Kødædende plante
Relaterede reservater:
 - Søgård Mose

Relaterede nyheder
 - Frivillige i sønderjysk naturpleje

Relaterede links
 - Hedeselskabet rydder birkekrat i mosen. 2005