mandag 6. februar 2006

Naturpris til caretakergruppe

Roskilde Amts naturpris 2005 blev i lørdags tildelt Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Gundsømagle Sø.

af Søren Ferdinand Hansen

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Gundsømagle sø var indstillet til prisen fra hele to sider. Dels af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Gundsø og af Friluftsrådet. Prisen er på 10.000-, kr. og blev overrakt af formanden for amtets teknik- og miljøudvalg Flemming Damgaard Larsen.

Begrundelsen for udvælgelsen er ”gruppens store frivillige indsats for at fremme livsvilkårene for både fugle, krybdyr og planter gennem de mange forskellige initiativer og opgaver, gruppen har taget på sig”.

Den frivillige arbejdsgruppe består af frivillige medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening. Gruppen har eksisteret siden 1993 og har i denne periode udført et fantastisk stykke arbejde for naturen ved Gundsømagle Sø.

Naturpleje er en af arbejdsgruppens vigtigste opgaver. Hvert år laver gruppen høslæt for at fremme floraen på en eng og igennem årene er der fældet masser af krat i rørskove og på enge. Området er rigt på fuglekasser, som medlemmerne af arbejdsgruppen har opsat og som hvert år bliver efterset og vedligeholdt.

En af gruppens vigtigste opgaver er at sørge for at alle naturinteresserede får mulighed for at opleve naturen ved Gundsømagle Sø. Gruppen vedligeholder således to fugletårne, flere gangbroer, afholder månedlige fugleture og sidst har gruppen etableret en trampesti mellem områdets fugletårne. 

Information
De 10.000 lunede godt på en kold dag. Foto: Bent Bardtrum
Billeder fra overrækkelsen. Fotos: Kirsten Pedersen.
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø