Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Store Valbyvej 271, 3670 Veksø Sjælland, Nordsjælland
N:
6179966 E:699786 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 60,5 hektar

Generel information: Den nuværende Gundsømagle Sø og dens nærmeste østlige og sydlige omgivelser blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 1984. Formålet med opkøbet var at give områdets fugle jagtfred og på sigt genoprette søen efter fortidens voldsomme forurening. Hele Gundsømagle Sø-området er på cirka 370 hektar. I 1700-tallet strakte søens vandspejl sig over 220 hektar. I dag udgør de åbne vandflader kun omkring 40 hektar. Naturlige processer med tilgroning og mosedannelse har sammen med en sænkning af vandstanden reduceret søens areal. I den vestlige del af Gundsømagle Sø præger rørskove og pilekrat landskabet. Rørskoven er Sjællands største og breder sig over 75 hektar. Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser er landskabsfredet i fire større eller mindre etaper i henholdsvis 1953, 1956, 1976 og 1994. Fredningen sigter på at bevare og beskytte både landskabelige og naturhistoriske værdier.

Naturtyper: Flere forskellige, våde naturtyper som sø, store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave og enge. Dertil kommer moser, skov og gamle mindre skovpartier på skrænterne

Faciliteter for besøgende: Gundsømagle Sø byder på flere spændende ture med rig lejlighed for at opleve fuglelivet helt tæt på. En 1 km lang trampesti forbinder naturreservatets to fugletårne langs den sydlige bred. Stien fører fra tårnet i Østrup op langs Gåseengen, hvorfra man har en smuk udsigt over landskabet. Herfra går stien gennem skov og krat med mulighed for mange fine oplevelser af fugle, frøer og planter frem til det andet vestlige fugletårn. Her går en cirka 450 meter lang gangbro ud og rundt i rørskoven vest for tårnet.
Gangbroen er enestående i Danmark og giver nogle helt unikke muligheder for at opleve rørskovens fugle- og dyreliv på nært hold. Den er bygget, så man kan opleve fornemmelsen af at ’blive væk’ i rørskoven. Der er flere steder opsat små bænke. Fra tårnene har du desuden et flot overblik over søen, de udstrakte rørskove og engen. En
 rundtur fra p-pladsen ved Østrup ud til rørskovslabyrinten og tilbage igen er på ca. 3,5 km

Guidede ture: Ønsker man at komme med på en af de mange guidede ture i reservatet, se her.

Du kan downloade Gundsømagle Sø årstidsfoldere her:

GS forr  GS sommer  GS efterr  GS vinter

Bedste årstid for besøg: Forår - men udsigten er smuk hele året.

Sådan kommer du dertil: Der er to indgange til naturreservatet.
Østrup/østligt fugletårn: Kør til landsbyen Østrup i østenden af søen. Her finder du en p-plads i vejsvinget på Store Valbyvej over for den store hvide Østrupgård. Der er også en busholdeplads i Østrup.
Kirkerup Mark/vestligt fugletårn: Fra Kirkerupvej mellem Kirkerup og Østrup går en mindre markvej (som godt kan være svær at finde) ned til sydsiden af søen. Den er ikke egnet til kørsel, og man anvises derfor til at parkere ude ved vejen. Se kort nedenfor.


Klik for stort kort

fuglenesfristeder