Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Store Valbyvej 271, 3670 Veksø Sjælland, Nordsjælland
N:
6179966 E:699786 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 60,5 hektar

Generel information: Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev af Fugleværnsfonden erhvervet i 1984 for at genskabe den fuglerige sø. Hele Gundsømagle Sø-området er på over 300 hektar

Naturtyper: Flere forskellige, våde naturtyper som sø, store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave og enge. Dertil kommer moser, skov, marker og græsklædte skrænter.

Faciliteter for besøgende: To overdækkede fugletårne. En 800 meter lang trampesti mellem de to fugletårne langs den sydlige bred. Stien fører fra tårnet i Østrup op langs Gåseengen, hvorfra man har en smuk udsigt over landskabet. Herfra går stien gennem skov og krat med mulighed for mange fine oplevelser af fugle, frøer og planter. Der er også en cirka 300 meter lang gangbro i rørskoven vest for det vestlige fugletårn. Gangbroen er enestående i Danmark og giver nogle helt unikke muligheder for at opleve rørskovens fugle- og dyreliv på nært hold. Den er bygget, så man kan opleve fornemmelsen af at ’blive væk’ i rørskoven. Der er flere steder opsat små bænke. I naturreservatet skal fuglene have fred og ro. Derfor er der ikke adgang i selve reservatet, bortset fra skoven ved Østrup og ad stierne til fugletårnene. Fra tårnene har du til gengæld et flot overblik over søen, i rørskoven og på engen.

Guidede ture: Ønsker man at komme med på en af de mange guidede ture i reservatet, se her.

Du kan downloade Gundsømagle Sø årstidsfoldere her: forår, sommerefterår, vinter 

Bedste årstid for besøg: Forår - men udsigten er smuk hele året.

Sådan kommer du dertil: Mange veje leder til Østrup ved Gundsømagle Sø, så husk et kort. Fra rute 6 mellem Roskilde og Ølstykke drejer du fra og kører via Gundsømagle by til Østrup. Syd- og østfra går turen til Østrup via Sengeløse, Veksø eller Smørumovre. I Østrup viser et skilt til P-pladsen på Store Valbyvej over for den store, hvide Østrupgård.


Klik for stort kort