onsdag 13. august 2008

Ny folder om Tryggelev Nor

Ingenting er statisk. Heller ikke naturen. Derfor må fuglereservaternes information til publikum også opdateres fra tid til anden. Fugleværnsfonden har netop udgivet en ny folder der omtaler de ”nye” arter der er kommet til det sydlangelandske reservat siden en omfattende naturgenopretning i 2006.

af Helle Hjorth

Siden Tryggelev Nor i 2006 blev udvidet med en naturgenoprettet sø, Nørreballe Nor, har det 180 ha store fuglereservat tiltrukket endnu flere ornitologer end tidligere. Hurtigere end nogen kunne ane, begyndte nemlig klyder, strandskader og andre vadefugle at yngle på de kunstigt anlagte øer; og fiske- og havørn holdt deres indtog for at bese lokaliteten og mulighederne for en lækkerbidsken.
Og da fuglereservatet ligger på en trækrute, er der gode chancer for overraskelser. Desuden raster tusinder af gæs og andefugle på den nye sø.

GUIDE TIL STORE OPLEVELSER
Derfor har Fugleværnsfonden udgivet en ny folder, der med et detaljeret kort fungerer som en guide til det store område. Tryggelev Nor har to gode fugleskjul, det ene egnet for kørestolsbrugere og med et fantastisk view til norets fugleliv, det andet skjul ved en glimrende og noget upåagtet vadefuglelokalitet. Desuden har reservatet kilometervis af stier til store fugleoplevelser.

MED KUNSTNEREN I NATUREN
Den nye folder er illustreret af den langelandske naturkunstner Aksel Hansen, som i sine fine akvareller tager os med til Salme Nor skjulet med udsigt til snublende gæslinger på engen, forbi de udstrakte rørskove med den tætte oplevelse af jagende rørhøg og paukende rørdrum og til stien langs Nørreballe Nor med lappedykkere på søen og raspende grønne frøer i søkanten.
Husk Sydlangeland, når du får lyst til en sensommerweekend, her er masser at se på!

Folderen kan fås ved henvendelse til Fugleværnsfondens sekretariat. Kontakt Ingrid Hostrup
Ingrid.hostrup@dof.dk tlf. 33 28 38 00


Folderen kan også downloades på www.fuglevaernsfonden.dk