Fugleværnsfondens fugleovervågning
En del af Fugleværnsfondens formål er regelmæssigt at foretage overvågning af fondens naturreservater for at sikre aktuel viden om fuglenes antal og aktiviteter. 

I forbindelse med overvågningen arbejdes der også målrettet på at få en ensartet og struktureret registrering af planter og andre dyr for derved at kunne dokumentere status og udvikling i det enkelte naturreservat. På den måde kan en passende drift og pleje planlægges, og nye tiltag iværksættes, som gerne skulle resultere i endnu bedre forhold for fuglene og en højere artsdiversitet.

I dette arbejde har især de frivillige en meget vigtig rolle, da de hjælper til med registrering af fugle samt indtastning af resultater fra overvågningen i DOFbasen. 

Fugleværnsfondens nye overvågningsprogram - igangsat i 2015
Fugleværnsfonden har etableret et frivilligt fugleovervågningskorps og takket være støtte fra 15. Juni Fonden er det fra 2015 blevet muligt at styrke dette tiltag, som erstatter det forrige program fra 2011. Med konsulenthjælp fra Orbicon bliver der udarbejdet en Vejledning til naturovervågning i Fugleværnsfondens reservater, som udkommer april 2016, og som skal styrke overvågningens kvalitet.

Vigtig dokumentation
Den nye vejledning, også kaldet overvågningsprogrammet, er udarbejdet for at opnå en mere ensartet og struktureret registrering i Fugleværnsfondens reservater. 
Inden fuglenes ynglesæson for alvor går i gang tilbydes de frivillige i overvågningskorpset et kursus, hvor de blev introduceret til, hvordan programmet bruges. 

Foruden fugletællinger indbefatter overvågningen også registreringer af ”andre naturværdier”. Denne registrering er ikke nødvendigvis så systematisk som fugletællingerne er det. Men det er vigtigt at notere arter som padder, firben, flagermus, orkideer og andre sjældne planter, sjældne insekter og ikke mindst invasive arter som fx kæmpe bjørneklo og rød hestehov.

Fugletællingerne så vel som registreringen af ”andre naturværdier” indtastes i DOFbasen. De indkomne resultater fra overvågningsprogrammet vil i høj grad blive brugt som et måleparameter på naturtilstanden i reservaterne. Herved kan der planlægges en passende drift og pleje samt gennemføres tiltag, der gerne skulle resultere i højere artsdiversitet. Ydermere skal registreringerne anvendes som dokumentation udadtil, blandt andet overfor myndigheder.

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at bidrage til registreringen i Fugleværnsfondens reservater, så er du/I meget velkommen til at kontakte biolog Søren Ring på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 5190 4397