torsdag 27. oktober 2022

Gubra forlænger sponsorat og giver støtte til mere god natur

Med sponsoratet på 750.000 kroner kan Fugleværnsfonden gøre endnu mere for at beskytte og genoprette naturen i Tryggelev Nor og ved Gundsømagle Sø.

Størstedelen af beløbet fra biotekvirksomheden Gubra skal gå til at fremme biodiversiteten i naturreservatet Tryggelev Nor på Langeland ved hjælp af målrettet naturpleje.

Naturplejen skal øge biodiversiteten i reservatet og genoprette naturtyper som strandeng og rigkær. Der skal skabes et stort udbud af levesteder for insekter og planter, f.eks. ved hjælp af græsning. Genopretningen af naturen i Tryggelev Nor skal give en hjælpende hånd til fuglearter som dobbeltbekkasin, klyde og vibe, der har det svært i Danmark, da naturen mange steder er trængt.

NATURPERLE FÅR EN HJÆLPENDE HÅND
Den sidste del af sponsoratet fra Gubra går til naturforvaltning og vedligeholdelse af naturreservatet ved Gundsømagle Sø. Her i denne naturperle styrtdykker fiskeørnen i efteråret efter fisk fra 30 meters højde, og skægmejsen holder til på svajende strå i rørskoven. Besøgende kan opleve denne fantastiske natur ved at gå op i et fugletårn eller gå ud på den unikke gangbroslabyrint i rørskoven.

Beløbet fra Gubra kommer især til at gå til renovering af det vestlige fugletårn og til rydning af krat, buske og småtræer, så kreaturerne i området kan græsse frit.

EN KÆMPE GAVE TIL NATUREN
Gubra har støttet Fugleværnsfondens arbejde i naturreservatet Gundsømagle Sø i de sidste 5 år, og med den nye aftale bliver sponsoratet både forlænget og forhøjet.

”Vi kan se, at de midler vi overfører til Fugleværnfonden på en direkte og mærkbar måde medfører bedre natur og oplevelser for hele familien. Genopretning og naturpleje af unikke danske naturarealer, kræver et omhyggeligt kendskab til områderne, deres arter og præmisser for overlevelse. Det forstår Fugleværnsfonden bedre end de fleste, og de er i stand til at handle på deres viden. Vi håber, at dette seneste beløb vil medvirke til, at endnu flere får øjnene op for nogle af de fine små naturperler, vi har i Danmark og lyst til at gå ud og opleve dem,” siger Henrik Blou, administrerende direktør i Gubra.

Og i Fugleværnsfonden vækker sponsoraftalen stor glæde.

”Det er virkelig et sponsorat ud over det sædvanlige. Vi har så meget, som vi gerne vil gøre for at hjælpe naturen og fuglelivet. Så med denne økonomiske håndsrækning til naturen kan vi sætte gang i projektet med naturpleje i Tryggelev Nor og vedligeholdelse af reservatet ved Gundsømagle Sø. Det gør en stor forskel for vores natur og de mange besøgende, der hvert år lægger vejen forbi vores reservater. Vi er sikre på, at fuglene og naturen kvitterer med endnu mere rigdom”, siger formand for Fugleværnsfonden Martin Iversen.

To tredjedele af sponsoratet går til projektet i Tryggelev Nor, mens den sidste tredjedel går til naturforvaltning og vedligehold af Gundsømagle Sø.

OM GUBRA
Gubra er en privatejet biotekvirksomhed, stiftet i 2008 og beliggende i Hørsholm nord for København. Virksomheden leverer videnskabelig rådgivning, kontraktforskning og samarbejdsprojekter inden for svær overvægt, sukkersyge, fedtlever og relaterede sygdomme. Gubra er en forkortelse for GUt (tarm) og BRAin (hjerne), de oprindelige centrale fokusområder for virksomhedens forskning. Gubra arbejder aktivt for en sundere og mere bæredygtig verden. Hvert år afsætter virksomheden 10% af sit overskud før skat til grønne formål med særligt fokus på klima- og biodiversitetskrisen. Du kan læse mere om Gubras grønne aktiviteter på www.gubra.dk/csr

OM FUGLEVÆRNSFONDEN
Fugleværnsfonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål: at værne om fuglelivet i Danmark og gennemføre naturformidling fra fondens naturreservater. Fonden er stiftet af Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark med henblik på at stå for naturforvaltning og naturformidling på de i dag 23 naturreservater på samlet godt 1000 ha. Læs mere på fondens hjemmeside www.fuglevaernsfonden.dk

KONTAKT
Martin Iversen (formand for Fugleværnsfonden) – 30 49 49 36
Søren Ring (konstitueret direktør, biolog og naturforvalter i Fugleværnsfonden) - 51 90 43 97
Sofia Pitt Boserup (Kommunikationskonsulent i Gubra) – 41 88 95 86 

Information
Naturreservatet Tryggelev Nor
Skægmejse
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø
 - Tryggelev Nor