mandag 11. marts 2024

Frivillige ildsjæle passer godt på naturen

Ved Gundsømagle Sø samles en gruppe frivillige i ny og næ for at passe godt på naturen og gøre reservatet fremkommeligt for besøgende.

De tre frivillige Stig Damkjær Olesen, Sten Asbirk og Lars Pedersen har lige rejst sig fra morgenbordet med rundstykker og kaffe og samler nu de redskaber, de skal have med til dagens dont.

I dag er der to ting, der skal klares: Der skal nyt hønsenet på et lille stykke af gangbroen og tagrørene på yngleøen skal beskæres, så der kommer lys og plads til flere arter på øen.

Sten løfter en af årerne op på skulderen, og sammen med Lars går han ud i den mageløse natur med kurs mod robåden ved yngleøen.

VI ER HER, FORDI VI HAR LYST TIL AT VÆRE HER
Den første strækning fra parkeringspladsen til yngleøen minder på en eller anden måde om en skov fra en eventyrbog, hvor træbroen snor sig forbi træstammer i vandet.

Noget af det, der kendetegner naturreservatet Gundsømagle Sø, er naturstien, som leder den besøgende gennem fuglerig naturskov, ellesump, pilekrat, eng og rørskov.

”Turen, vi går i dag, er 4 km lang, og der er meget natur og mange forskellige fugle at kigge på. Sidst vi gik her, registrerede vi 30 arter,” fortæller Lars, som er kontaktpersonen i den frivillige arbejdsgruppe og som derfor har en koordinerende rolle med at arrangere arbejdsdage mv.

Naturoplevelserne, som de frivillige får i fællesskab, er bestemt noget af det, der gør det hyggeligt at være frivillig ved Gundsømagle Sø. Det fortæller Lars Pedersen, som for nylig startede som frivillig i gruppen:

”Jeg har haft et langt arbejdsliv inden døre, hvor jeg har været HR-chef, uddannelseschef og selvstændig konsulent. Her – ude i naturen – er der en helt anden ro, og jeg oplever en helt anden måde at være sammen med mennesker om et stykke arbejde. Vi kommer her, fordi vi har lyst til at komme her, og fordi vi kan lide fugle og natur,” siger han og fortsætter:

”Jeg hygger mig med at være her og lære nye mennesker at kende, så der er også noget socialt i at være frivillig. Det handler jo ikke bare om at komme ud og tage arbejdshandsker på og beskære tagrør”.

LYDEN AF RØRDRUMMENS PAUKEN
Lars Pedersen synes ikke selv, at han ved så meget om fugle, men det er der andre i den frivillige arbejdsgruppe ved Gundsømagle Sø, der gør. En af dem er Sten Asbirk, som er uddannet biolog med fugle som speciale.

”Noget af det, der også er interessant i området, er de mange skægmejser i rørskoven”, fortæller han. Sten er ofte turleder, når den frivillige gruppe er vært for fugleturene, og han kender fuglene og området ganske godt.

”Jeg startede med at cykle herud og kigge på fugle sammen med mine kammerater, da vi var ganske unge, så jeg har kendt Gundsømagle Sø i mange år og været frivillig herude i 40-50 år”, fortæller Sten, som stadigvæk finder stor glæde ved at færdes her.

”Det er altid en oplevelse at høre rørdrummen herude. Da jeg cyklede herud som ung var rørdrummen meget sjælden, men en gang imellem kunne vi høre den herude alligevel,” siger han.

RYGRADEN I FUGLEVÆRNSFONDEN
Selvom interessen for naturen er noget af det, som de frivillige har til fælles, har de forskellige kompetencer og ønsker til, hvilke arbejdsopgaver de har lyst til at tage fat på.

Stig Damkjær Olesen er tømrer, og som mangeårigt medlem af den frivillige gruppe, er han hjemmevant gået i forvejen for at lægge nyt hønsenet på gangbroen, inden han finder de andre igen ude i reservatet. Uden hønsenet er den våde bro glat som sæbe. Andre frivillige foretrækker at tælle fredede orkideer eller registrere fuglene i området for at holde øje med bestanden.

Både Lars Pedersen og Sten Asbirk holder af det praktiske arbejde med at beskære tagrørene, og det er lige præcis det, de bruger resten af denne arbejdsdag på.

Den frivillige gruppe på i alt 20 personer mødes til arbejdsdage ved Gundsømagle Sø flere gange om året. I alt er der godt 250 frivillige i Fugleværnsfondens naturreservater rundt omkring i landet, og de repræsenterer selve rygraden i Fugleværnsfondens arbejde med at gøre naturområderne så fuglevenlige og gæstfri for besøgende som muligt. 

Information
Sten Asbirk (tv), Stig Damkjær Olesen og Lars Pedersen er frivillige i naturreservatet Gundsømagle Sø.
Relaterede reservater:
 - Gundsømagle Sø

Relaterede nyheder
 - Bliv frivillig i naturreservatet Karmark Engsø

Relaterede links
 - Bliv frivillig