onsdag 23. januar 2008

Fugleværnsfonden - 20.000 kr. til orkideer og vilde heste i Gulstav Mose på Langeland

Fugleværnsfonden har gennemført et naturplejeprojekt i Gulstav Mose og har derved skabt lys til områdets sjældne flora, samtidig med at afgræsningen for de vilde heste, der plejer området for Fugleværnsfonden, er forbedret.

af Søren Ferdinand Hansen

TIDSEL I STORETÅS HØJDE
Gulstav Mose på sydspidsen af Langeland er ud over en suveræn fuglelokalitet også en botanisk perle, med omkring 250 registrerede plantearter. Op mod 1000 blomstrende maj gøgeurt farver i starten af juni engene lilla, mens den gule iris danner et gult bånd i overgangen mellem eng og mose.

Midt i området findes et værdifuldt overdrev med mange sjældne planter, som følge af den kalkrige jord og den naturvenlige drift. I forsommeren farver den smukke hulkravede kodriver overdrevet gult, og lidt senere på sæsonen kan man finde herligheder som hjertegræs, bredbladet timian, djævelsbid, smalfliget brandbæger, skov gøgelilje og lav tidsel.

Sidstnævnte er en sjov og sjælden tidsel, der findes på overdrev med kalkrig jord. Bladene sidder i en roset i jordoverfladen og den hvidlige blomst sidder også i jordhøjde. Det er således ikke et sted for bare tæer!

BEDRE ADGANG FOR VILDHESTE
Områdets rigdomme har dog i de senere år været ved at forsvinde i tjørnekrat, der både skygger for den artsrige flora, og holder hestene væk fra området.

Fugleværnsfonden har derfor iværksæt et rydningsprojekt, hvor tjørnekrattet er fjernet fra overdrevet. Samtidig er der lysnet op i et levende hegn, som efterhånden havde bredt sig ud over overdrevet. Der er ryddet passager i hegnet, så der er bedre adgang for de vilde heste, der afgræsser Gulstav Mose og omgivelser.

Mosen er siden efteråret 2006 blevet afgræsset af en flok Exmoor Ponyer. Afgræsningen har indtil nu været ret beskeden, men efterhånden som hesteflokken bliver større ved naturlig forøgelse, håber vi, at græsningstrykket på Gulstav Moses værdifulde eng og overdrev vil blive mere passende.

Projektet har kostet Fugleværnsfonden 20.000,- kr.

BESØG HESTENE, ORKIDEERNE OG FUGLENE I GULSTAV MOSE
Gulstav Mose kan nås med bil fra København på lidt over to en halv time. Der venter en intens naturoplevelse. I foråret er det fuglene der dominerer. Rørdrummen pauker fra rørskoven og rørhøgen svæver lavt over mosen. Skønheden er størst i starten af juni måned, hvor fuglelivet suppleres med sent ankomne arter, som den rødryggede tornskade og gøgen. På engene blomstrer orkideer og krattene farves hvide af tjørn og slåen.
 

Information
Majgøgeurt
Blomsterflor
Exmoor
Vue fra fugletårnet
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose

Relaterede nyheder
 - Mose på Sydlangeland er magnet for sjældne fugle
 - Skriv dit CPR nummer på din pengegave til naturen og få et automatisk skattefradrag