tirsdag 21. december 2010

Fugleværnsfondens fantastiske fuglefortællinger i 2010

I 2010 har Fugleværnsfondens reservater levet op til sit motto ”For fugle - for folk - for fremtiden”. Fondens hjemmeside er fyldt med fantastiske historier om fugle og folks glæde ved at være i naturen. Fuglene og Fugleværnsfondens reservater er for mange mennesker indgangen til en verden af dejlige naturoplevelser

af Elise Frydensberg, Søren Ferdinand Hansen, Allan Gudio Nielsen, Helle Hjorth og Ingrid Hostrup

DE STØRSTE FUGLE I SAKSFJED
Pludselig var den der. En kæmpe rede i en poppel. Kong vinter havde lukket Saksfjed reservatet fuldstændig i årets første måneder af 2010, og et par havørne havde brugt vinteren til at bygge rede i en af de store popler i Saksfjed Inddæmningen.
SE LINK i højre side: "Fugleværnsfondens første havørnepar"

I efteråret 2009 udførte Fugleværnsfonden i samarbejde med EU projektet LIFE Balt Coast et stort naturplejeprojekt på Hyllekrog. Fire nye vandhuller blev udgravet, og et gammelt afvandingssystem blev blokeret. Resultatet kom i foråret 2010 med et mylder af fugle og grønbrogede tudser i hobetal.
SE LINK i højre side: "Rekord-mange sjældne tudser.."

FUGLEKASSER TIL FOLKET VED RAVNSTRUP SØ
Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgrupper udfører et omfattende, værdifuldt arbejde med at passe på reservaterne og sørger for, at reservaterne er klar til at tage imod de besøgende. Ved Ravnstrup Sø er det blevet en årlig tradition, at familier inviteres til en dag med fuglekig og mulighed for at bygge en fuglekasse, så fugleinteressen kan udbygges hjemme i haven.
SE LINK i højre side: "Familier byggede.."

FREMTIDEN SIKRET I BØJDEN NOR
I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Karen Krieger Fonden har Fugleværnsfonden sikret et stort tilskud fra EU’s LIFE+ pulje til at udvide reservatet med 25 ha tilstødende agerland, som omdannes til fuglevenligt græsland.
SE LINK i højre side: "Natur og fugle i Bøjden Nor.."

TÆNK PÅ FUGLEVÆRNSFONDEN I DIT TESTAMENTE - DET GIVER VARIGE RESULTATER
Fugleværnsfonden har mere end 40 års erfaring i at skabe varige levesteder til Danmarks Fugle. Flere og flere vælger at testamentere til forhold for Fugleværnsfonden. Ethvert arvebeløb – uanset størrelse – til Fugleværnsfonden giver muligheder for at skabe store og varige resultater til fordel for naturen og fuglene.
SE LINK i højre side: "Fugleværnsfonden har modtaget.."

Gennem mange år har Fugleværnsfonden haft et tæt samarbejde med PRIVATE FONDE, der har blik for, at støtte givet til Fugleværnsfonden bliver omsat i konkrete forbedringer ude i naturen.
SE LINK i højre side: "Stor donation.."

FUGLEVÆRNSFONDENS NYHEDSARKIV i 2010 er en perlerække af fortællinger om synlige resultater i naturen. På fondens 20 reservater er aktivitetsniveauet højt. Nye reservater er allerede i kikkerten, og til arbejdet i den forbindelse har vi brug for din støtte. Hjælp os med at bevare Danmarks fugleliv. Dit bidrag tæller.
SE LINK i højre side: "Stabil støtte.."