fredag 17. juni 2011

Havørneyngel ved Hyllekrog

For første gang har Fugleværnsfonden mindst én havørneunge på det sydligste reservat. Reden blev bygget sidste år, men uden yngel i 2010. Reden faldt sidenhen ned, en ny er bygget i år, og nu er der med sikkerhed observeret liv i den

af Ingrid Hostrup

Fredag den 10. juni kl. 17.15 kontrollerede naturvejleder Uffe B. Nielsen, som ofte før, havørnereden i Saksfjed Inddæmningen på Fugleværnsfondens reservat. Han kunne tydeligt se en unge i reden, men da en af de gamle ørne sad tæt ved, kan det ikke udelukkes, at endnu en unge eventuelt trykkede i reden.

”Jeg prøver en gang senere og håber på, at de gamle ikke er hjemme”, siger Uffe B. Nielsen, som sammen med medlemmer af den frivillige arbejdsgruppe har fulgt udviklingen i reden med spænding.

Den første rede blev bygget sidste år og husede et ørnepar, som dog ikke havde held til at få unger på vingerne, hvilket er ganske almindeligt og ses hos mange nyetablerede ørnepar. Reden faldt senere ned, men parret har bygget en ny på samme sted.

Fugleværnsfonden fryder sig over det store vingesus over Hyllekrog, og anmoder om, at eventuelle naturvandrere holder sig på stor afstand. Havørnen er en majestætisk rovfugl, men samtidig et sky dyr, der har behov for en forstyrrelsesfri zone indenfor mindst 300 meter fra redepladsen i yngletiden, som strækker sig fra februar til slutningen af juli måned.

Menneskelige forstyrrelser er den vigtigste grund til, at havørnene opgiver en udvalgt redeplads, og i samarbejde med Lolland Kommune har Fugleværnsfonden derfor opsat skilte, som tydeligt viser et afspærret område og en alternativ rute for de besøgende. 

Information
Diget lukket til 31. juli
Relaterede reservater:
 - Hyllekrog-Saksfjed

Relaterede nyheder
 - Fugleværnsfondens første havørnepar