torsdag 2. juni 2022

Besøgende på Nyord har udsigt til flere, gode fugleoplevelser

Besøgende kan nu gå op i det flotte, nye fugletårn på Nyord og nyde udsigten over strandengene med det imponerende fugleliv. Fugletårnet er en del af det nye Nyord Naturrum, som blev indviet 31. maj

af Stine Bærentzen

Det nye, flotte Nyord Naturrum står færdigt, og mange besøgende har allerede været oppe i naturrummets fugletårn for at nyde naturen og se de fantastiske fugle på strandengene.

Tirsdag 31. maj blev naturrummet indviet af borgmester i Vordingborg Kommune Mikael Smed.

"Jeg er glad for at være her, for det er jo en rigtig særlig dag. Fugletårnet er med til at oplyse og formidle naturen, både blandt os, der kommer her nogenlunde dagligt, men også blandt de mange, der hvert år besøger Møn og Nyord. Jeg er sikker på, at selvom man ikke vidste, der stod et fugletårn her, så stopper man på den nye, store parkeringsplads og går op i fugletårnet. Tillykke med Nyord Naturrum”, siger Mikael Smed, som også bemærker fugletårnets flotte arkitektur.

Da den røde snor var klippet over, kunne de mange gæster gå op i det nye fugletårn for at høre Fugleværnsfondens naturvejledere fortælle om naturen og fuglene i området.

Fra fugletårnet kan besøgende se eng- og vadefugle som vibe, rødben, klyde og stor kobbersneppe, som yngler i naturreservatet. Det er også muligt at se mange andefuglearter, som tiltrækkes af det lave vand, og så er strandengene kendt for sine mange besøgende rovfuglearter som vandrefalk, blå kærhøg og havørn.

Det gamle fugletårn på Nyord Enge var udtjent, og takket være midler fra AP Møller Fonden, Friluftsrådet, Familiefonden og Aage V. Jensen Naturfond er det blevet muligt at opføre et helt nyt. Fugletårnet er opført af TTS Tømrerfirma og tegnet af arkitekt Tobias Jacobsen, som er barnebarn af legendariske Arne Jacobsen.

FAKTA OM NATURRESERVATET NYORD ENGE
Nyord Enge er et af Østdanmarks største og vigtigste områder for strandengenes fugle. Nyords strandenge er formet af højvander, der kommer og går. Strandengene er med sine labyrinter af fugtige lavninger en mikroverden med myriader af insekter, orme, snegle og smådyr, der er føde for mange fuglearter. 

Information
Det nye fugletårn er tegnet af arkitekt Tobias Jacobsen, der er sønnesøn af arkitekt Arne Jacobsen. Det flotte tårn har netop vundet Bygnings- og Landskabskultur Møns hovedpris 2022.
God og flot indvielse af Nyord Naturrum, hvor Fugleværnsfondens frivillige var blandt gæsterne
Det var borgmester i Vordingborg Kommune Mikael Smed (i midten), der indviede Nyord Naturrum. Til venstre står direktør i Fugleværnsfonden Kristian Dammand Nielsen og til højre arkitekt Tobias Jacobsen, som har tegnet fugletårnet
Ved indvielsen stod Fuglevænrsfondens naturvejledere og frivillige ved teleskoperne for at vise gæsterne et par af de fantastiske fugle, der er i området
Nyord Naturrum består også af en rampe, som fører op til en udkigsplatform. Her kan besøgende med gangbesvær få en god fugleoplevelse
Relaterede reservater:
 - Nyord Enge

Relaterede nyheder
 - Nyt fugletårn på Nyord vinder flot pris

Relaterede links
 - Husk at du også kan besøge fugletårnet til de Åbent Hus-arrangementer, som Fugleværnsfonden tilbyder i løbet af året.