torsdag 26. januar 2006

Ny plejeplan for Tryggelev Nor

Hvordan Tryggelev Nors unikke dyre og planteliv bedst bevares i de kommende år er netop blevet beskrevet i en ny plejeplan for området.

af Søren Ferdinand Hansen

I forbindelse med EU LIFE projektet ved Tryggelev Nor har Rambøll for Fyns Amt og Fugleværnsfonden udarbejdet en ny plejeplan. Planen dækker de 180 ha., der ejes af Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening, og beskriver, hvordan fugleværnsområdet skal drives i de kommende år.

Det er en omfattende plan på ca. 85 sider plus bilag. Ud over at beskrive områdets nuværende status indeholder planen flere indledende afsnit, der beskriver områdets historie helt tilbage til sidste istid.

Mennesket har i de sidste par hundrede år præget Tryggelev Nors udseende. Stormfloden i 1872 har sat mange tydelige præg på området. De efterfølgende digebyggerier gjorde det muligt at afvande Nørreballe Nor. Planen beskriver således Nørreballe nors historie fra natur over landbrugsområde og tilbage til natur igen. I de sidste 30 år har Fugleværnsfonden ved sine fortsatte opkøb i området givet mere og mere plads til naturen.

Plejeplanen beskriver endvidere, hvorledes områdets tekniske anlæg skal vedligeholdes og vigtigst af alt, så inddeler den området i 46 delområder, hvor det udførligt beskrives, hvorledes forholdene for dyre- og plantelivet kan forbedres.

Den vigtigste pleje er kreaturafgræsning. Uden den forvandler området sig til et monotont areal med tab af biodiversitet til følge. Slåning af rørskov er en anden vigtig metode til at gavne fugle og planter. En stor del af den pleje der foregår i Tryggelev Nor udføres af Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe, og planen vil derfor være et vigtigt arbejdsredskab for denne gruppe.