fredag 16. januar 2009

Sjælden Sølvhejre blev fugleart nr. 200 i Bøjden Nor

Fuglereservatet Bøjden Nor er hele året en fin fynsk fuglelokalitet. I denne tid er det især den tusindtallige flok med bjergænder troldænder og taffelænder, som er hovedattraktionen. Onsdag i denne uge overraskede noret dog endnu gang, da en sølvhejre spankulerede rundt i det lave vand. Fugleart nr. 200 i noret

af Søren Ferdinand Hansen

Det var noget af en overraskelse Fugleværnsfondens naturvejleder Allan Gudio Nielsen fik i det disede vejr onsdag ved Bøjden Nor. En grå fiskehejre var knapt synlig i det disede vejr, men pludselig lyste en snehvid stor hejre op i kikkerten. Ingen tvivl om at det var en Sølvhejre der havde valgt Bøjden Nor som rasteplads.

Hermed rundede Bøjden Nor 200 forskellige fuglearter.

KOMMENDE DANSK YNGLEFUGL?
Sølvhejren er vidt udbredt. Ud over i Europa forekommer den i det centrale og østlige Asien og videre sydøst på til Australien og New Zealand; desuden i dele af det sydlige Afrika og på Madagaskar samt i det sydlige Nordamerika og store dele af Sydamerika. I Europa er forekomsten spredt, og arten optræder ikke talrigt. De største bestande forekommer i Ungarn og Østrig og specielt Rusland og Ukraine. Den yngler parvis eller i kolonier med en vis afstand mellem rederne i store, lavvandede søer og sumpe, gerne med rørskov, og jager både i vådområder og på enge. Sølvhejren yngler endnu ikke herhjemme, men træffes stadig oftere, specielt i sommerhalvåret. Den ses mest ved kystnære vådområder, f.eks. ved Klydesøen på Vestamager

FYNS BEDSTE VINTERLOKALITET FOR ÆNDER
I alt 5 personer havde oplevelsen med sølvhejren onsdag formiddag. Efter et lille stykke tid lettede fuglen og fløj mod syd. Der er dog stadig masser af fugle at opleve i Bøjden Nor. En kæmpe blandet flok dykænder raster i noret, grågæs ses i små flokke og i det lave vand snadrer gråand, krikand og pibeand.

En vintertur til Bøjden Nor kan bestemt anbefales, og skulle du se en stor hvid fugl på lange sorte ben, så er det altså ikke din kikkert der er problemet, men måske den sjældne sølvhejre. God tur! 

Information
Næsten nødvendigt med tågehorn..
Stor, flot fugl med sorte ben
Relaterede reservater:
 - Bøjden Nor

Relaterede nyheder
 - Total ansigtsløftning til Bøjden Nors gamle fugleskjul

Relaterede links
 - Læs mere om sølvhejren her