DOKUMENTER
til download (pdf)

Projektets timetable

Resumé - projektbeskrivelse/Project description, resumé

Rapport - Kick Off Workshop

LIFE 09 Kick Off London

Oplæg Bøjden Beboerforening/ Speech to a local association, January 2011

Detailprojekt - Udbudsbrev, February 2011

Offentligt informationsmøde/Public information meeting, April 2011

RSPB - networking visit, May 2011

Detailprojekt - Hegn, May 2011

Detailprojekt - Anlæg, May 2011

Udbudsbrev - Hegn, July 2011

Udbudsbrev - Anlæg, July 2011

Kort - Anlægsarbejde/Map - soil works

Kort- Rydninger/Map - tree cuttings

Kort - Græsningsfaciliteter/Map - Facilities for grazing

Kort- Publikumsfaciliteter/Map - facilities for visitors

Skilt ved anlægsarbejder/Sign, oktober 2011

Projektfolder, dansk/Pamflet in Danish, September 2012

Projektfolder, engelsk/Pamflet in English, December 2012

Lægmandsrapport (dansk udgave) - Layman's report (english version)

Temadag, afrapportering 2013

Informationsplanche 1/Information board 1

Informationsplanche 2/Information board 2

Informationsplanche 3/Information board 3

Informationsplanche 4/Information board 4

Notat over registrering af strandtudse under LIFE projektet, AmphiConsult December 2013

After-LIFE Conservation Plan Connect Habitats Bøjden Nor 2014

Final Report til EU, March 2014


Andre relevante dokumenter:

Natura 2000 basisanalyse for 2016-2021 for Bøjden Nor, Naturstyrelsen 2013

Natura 2000 handleplan Bøjden Nor, Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012

Natura 2000 basisanalyse. Habitatområde H107 Bøjden Nor, Fyns Amt, 2006


Kik ned over en del af projektområdet 2009. Den dyrkede mark bliver omlagt til overdrev og mindre vådområder.