mandag 19. november 2007

Fugleværnsfonden genskaber eng på Lolland

I Fugleværnsfondens reservat Saksfjed/Hyllekrog har den frivillige arbejdsgruppe omdannet 13 ha plantage af hvid-el til et åbent engareal til glæde for engfugle, orkideer og frøer

af Søren Ferdinand Hansen

I den store Saksfjed Inddæmningen har Fugleværnsfonden siden 1995 drevet 88 ha. som fuglereservat. En stor del af området har været tilplantet med skov.

I de områder af inddæmningen, som hverken har været opdyrket eller tilplantet, er der en meget stor rigdom af planter og dyr.

Viber, rødben, strandskader, skeænder og atlingand yngler i de åbne digegrave og på engene. Desuden er der en unik flora på de lysåbne enge med planter som strand-nellike, alm. månerude, orkideer, slangetunge og djævelsbid.

Fugleværnsfonden ønsker derfor at udvide levestederne for disse arter, som ikke længere er almindelige i den danske natur.

LOKALE NATURELSKERE HAR GENSKABT ENGEN
Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe har igennem de sidste 5 år stædigt fældet elletræer med det formål at omdanne en ensformig skov af hvid-el til åben eng. Hektar efter hektar er blevet skovet af selvskovere og af arbejdsgruppen, hvorefter frivillige fra arbejdsgruppen har afbrændt kvaset.

Området er hegnet ind, så får efterfølgende har kunnet holde opvæksten i ave.

I starten af november blev den sidste række elletræer fjernet, hvorved 13 ha. ny sammenhængende eng er genskabt. Engstykket støder op til et allerede eksisterende engområde. Der er nu sammenhængende eng på i alt 31 hektar.

LYSE-SIV, EN SLANGE I PARADISET
Genskabelsen af engene er nu afsluttet, men succesen er endnu ikke i hus. Efter afdrift af elleskoven spirer planten lyse-siv villigt. Den vokser op til meterhøje tuer, og skaber en vegetation som engfuglene ikke bryder sig om.

Afgræsning med kreaturer og får hjælper kun i ringe grad, da dyrene undgår at æde planten. Fugleværnsfonden vil derfor eksperimentere med slåning og afbrænding som skal efterfølges af græsning. Det vil være en indsats som skal gentages over flere sæsoner før lyse-siv kommer ned på et acceptabelt niveau for engfuglene. 

Information