mandag 7. august 2006

Rapport om De Blå bånd ved Tryggelev Nor og Gulstav Mose

Blå bånd kaldes det lavvandede område mellem engen og det egentlige vådområde. Det er et af de mest betydningsfulde områder i et ethvert fuglereservat.

af Søren Ferdinand Hansen

EU LIFE projektet ved Tryggelev Nor indbefatter et samarbejde omkring udveksling af viden om forvaltning af kystlaguner og fugle med den engelske fuglebeskyttelsesorganisation RSPB (Royal Society for thr Protection of Birds)

Adam Rowlands og Ian Hawkins fra RSPB, som begge er eksperter i at skabe gode fuglereservater, besøgte i 2005 Tryggelev Nor og Gulstav Mose med henblik på at studere de blå bånd ved Fugleværnfondens to reservater på Langeland. Her kan du læse en rapport fra Deres besøg. I rapporten indgår også studier ved det berømte fuglereservat ved søen Tåkern i Sverige.

Til højre findes link til selve rapporten. 

Information
Relaterede reservater:
 - Gulstav Mose
 - Tryggelev Nor

Relaterede nyheder
 - Langelandsk lynghede brændt af

Relaterede links
 - Hent rapporten her (engelsk tekst)