PROJEKTSTATUS


Hent projektets timetable her/Get the timetable here

Følg projektet herunder/Follow the project here:

25/11 2010: Website etableret/website established

14/12 2010: Kickoff workshop - referat/report

11/1 2011: LIFE 09 Kick-Off meeting

12/1 2011: Bøjden Beboerforening - oplæg

2/4 2011: Offentligt informationsmøde i Bøjden Nor/Public information meeting

11/10 2011: Entreprenørerne rykker ind/Contractors are moving

26/11 2011: Der bygges to fugleøer i noret/Construction of two islands for birds

1/2 2012: Jordarbejde og fældninger er gået i gang/entrepreneurs have started working on the upper ground and the treecutting.

17/2 2012: Tilsyn med jordabejde og fældninger/ Inspection of soil work and tree cutting

13/3 2012: Knusning af krat og småtræer. Færdigt paddevandhul

22/4 2012: LIFE 20 års jublilæum fejres/The LIFE Program since 1992 - celebration

20/6 2012: Projektbesøg v/Monitoring expert
Camilla Strandberg-Panelius, Astrale - Visit on the project site

5/8 2012: Projektet tager form, hegn og stier er på plads
Fences and footpaths have been finished

20/8 2012: Besøg fra et andet LIFE projekt
Visit from another LIFE project

September 2012: Den danske folder er færdig, en engelsk version er under udarbejdelse
Pamflet in Danish has been finished, an English version is on its way

21/9 2012: Besøg af EU Kommisionen, LIFE enheden
Visit from the Mission, LIFE unit

Efterår 2012: Rørskov til eng, køer på overdrevet og arbejde på publikumsfaciliteter.
Autumn 2012: Reedwood into meadow, livestock on the grassland and visitors facilities.

Forår 2013: Skilte og informationsplancher- vinteren vanskeliggør arbejdet, men i fugleskjulene er plancherne klar.
Spring 2013: Signs and informationboards - the winter is still harsh, but the boards have been put up in the birds hides.

INDVIELSE 4. maj 2013/Grand opening 4th of May, 2013 (in Danish only)

The chairman speaks at the Grand opening, May 4th 2013

Hø-event i samarbejde med LIFE Helnæs, Juli 2013
Hay-event in cooperation with LIFE Helnæs, July 2013

2/12 2013: Afsluttende workshop - invitation og afrapportering

31/12 2013: Projektet slutter
The project closed on december 31 2013. A final report was submitted to the Commission on March 31 2014 

 

Hø-event i samarbejde med LIFE Helnæs, 1.-2. juli 2013. Kasper Nowack og Claus Paludan skærper leerne.
Hay-event on Helnæs, 1st -2. of July 2013. Kasper Nowack and Claus Paludan are sharpening the scythes.


Informationsskilt opsat tre steder i projektområdet. Tryk på billedet for en større version (pdf).

Information boards placed in 3 locations. Please click on the picture for a larger version