Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Regnspovevej, 4900 Nakskov

N: 6077098 E:638316 (UTM 32 ETRS89)

 

Størrelse: 10 hektar

Generel information: Nakskov Indrefjord blev erhvervet i 1987. Fugleværnsfondens areal ligger i den sydlige del af Indrefjorden, der nu må betragtes som en sø. Søens miljøtilstand er forbedret de senere år, hvilket kan aflæses på antallet af ynglefugle. Nakskov Indrefjord er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

Naturtype: Rørskov og lavvandet sø.

Sådan kommer du dertil: Rute 291 passerer tæt forbi søens nordøstlige del. Ved krydset Højevej - Rødbyvej er der mulighed for parkering. Herfra fører en sti ind til søen.

Faciliteter for besøgende: Der er ingen faciliteter, men området overskues fint fra stien eller fra dæmningen omkring søen.

Bedste årstid for besøg: Forår, efterår og vinter.

 

fuglenesfristeder