Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Blæsbjergvej, 9982 Ålbæk, sydøst for Store Rød. 
N: 6379402 E:580242 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 0,6 hektar

Generel information: Fugleværnsfondens ejendom udgøres af en 0,5 hektar stor matrikel i den vestlige del af Råbjerg Mose. Mosen er et stort delvist kratbevokset hedemoselandskab på Skagen Odde. Karakteristisk strandvoldssystem med rimmer (tidligere klitter og derfor tørre) og dopper (tidligere klitlavninger, derfor fugtige).

Sådan kommer du dertil: Der er adgang til reservatet via Blæsbjergvej. 

Fugleliv: Råbjerg Mose har i mange år været yngleplads for tranen. Derudover ynglerdobbeltbekkasin almindeligt, ligesom krikand og stor regnspove yngler fåtalligt.

Dyreliv: Der findes en mindre bestand af kronvildt, som stammer fra dyr, der er undsluppet fra en hjortefarm. Insektfaunaen er rig med bl.a. den sjældne dagsommerfugl hedepletvinge.

Flora: Floraen i mosen er spændende med fattigkærsvegation i dopperne og hedeagtig vegetation på rimmerne. I dopperne vokser bl.a. klokke-ensian, rosmarinlyng og klokkelyng, og mosen huser Danmarks eneste bestand af den fredede stedsegrønne dværgbusk mose-post.

fuglenesfristeder