Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Lillebrændevej 8, 4850 Stubbekøbing
N: 6086402 E:691109 (UTM 32 ETRS89)

  

Størrelse: 26,5 hektar

Generel information: Barup Sø blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 1988 gennem Karen Krieger Fonden.

Naturtyper: Rørskov, eng, sø, ellesump og kratskov.

Faciliteter for besøgende: Natursti, bræddesti og trampesti, der fører til nordsiden af området.

Fugleværnsfonden har valgt at lukke fugletårnet for besøgende, og det er derfor ikke længere muligt at gå op i tårnet. 

Bedste årstid for besøg: Forår og sommer, men fugletårnet er et besøg værd hele året.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejleder samt den frivillige arbejdsgruppe afholder løbende ture i reservatet, læs mere her. 

Download folder for Barup Sø her:

Barup

Sådan kommer du dertil: Fra motorvejen tager du afkørsel 43 og kører mod Stubbekøbing via rute 293. I Blæsebjerg viser et skilt til parkering i vejsiden ved markvejen ned til Barup Sø.

fuglenesfristeder