skov AGN600
Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle
N: 56.0858 E: 12.4010 

Størrelse: 14,8 hektar

Generel information: Rusland er Fugleværnsfondens 23. naturreservat (2019) og udgør en del af det lokalt samt nationalt kendte Rusland, som ligger mellem Dronningmølle og Hornbæk i Nordsjælland. Som nabo til Tegners Museum og Statuepark, der rummer smukke statuer placeret i det åbne hedelandskab, er der mulighed for spændende udflugter; både naturreservat og museum udgør en del af Pandehave Å fredningen og af Natura 2000 habitatområdet nr. 132 Rusland.

Naturtyper: Naturreservatet består primært af gammel løvskov (bøg og eg) suppleret med gran og fyr flere steder. Området har i mange år fået lov at passe sig selv, nogle steder med træer, som er mere end 150 år gamle. Her yngler blandt andet stor flagspætte, grå fluesnapper, træløber og korttået træløber. På sigt er det håbet at skabe gode ynglemuligheder for sårbare fuglearter som broget fluesnapper og sortspætte, som er afhængig af gode redehulstræer. Skoven indgår i et større mosaiklandskab med tilgroet hede med lyng og enebær, mose, overdrev, rig kær og eng. Ude i det åbne område forekommer hedelærke og rødrygget tornskade.

Udover et rigt fugleliv, er Rusland også botanisk og insektmæssigt spændende. Ude på den åbne lynghede vokser både opret og nikkende kobjælde, kornet stenbræk, tjærenellike og bakke-nellike. Nede ved Pandehave Å er der trævlekrone og plettet gøgeurt, og på de sandede veje lever en fin bestand af biulv. 

Faciliteter for besøgende: Besøgende er velkomne året rundt. Rusland er Fugleværnsfondens nyeste naturreservat, og sekretariatet er derfor pt. i fuld gang med at udarbejde planche samt foldere om stedet. Når begge dele er klar, vil de være at finde på p-pladsen ved Tegners Museum og Statuepark.

Der er desuden mulighed for at bestille en picnickurv eller at spise på museets café Traktørstedet, som har sæsonåbent. Åbningstider og mulighed for bestilling ses her:
https://www.rudolphtegner.dk/besoeg/traktoersted.aspx

Din hund er velkommen i naturreservatet, men husk at holde den i snor. Bemærk at hunde ikke må medbringes i Tegners Statuepark i sommerhalvåret.

Guidede ture: Fugleværnsfondens naturvejledere afholder løbende ture i reservatet, læs mere her (link er på vej).

Bedste årsttid for besøg: Året rundt, dog er det mest interessant om foråret, når det gælder fuglelivet.

Du kan downloade Rusland folderen her: 

forside rusland

Sådan kommer du dertil: Kommer du i bil, er du velkommen til at parkere ved Tegners Museum og Statuepark, og derefter tage den til fods til skoven. Det tager 5 minutter gennem statueparken.

Der er også adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien, men her kan man ikke komme til i bil. 

Bus- og tog-tider finder du på rejseplanen.

fuglenesfristeder