Foto: Allan Gudio Nielsen
Adresse: Torsmindevej 91, 7650 Bøvlingbjerg
N: 6253469 E:445969 (UTM 32 ETRS89)

Størrelse: 7,3 hektar

Generel information: Reservatet ved Bøvling Klit blev erhvervet i 1979. Fugleværnsfondens ejendom indgår i den fællesgræsning, der er etableret ved Bøvling Klit.

Naturtype: Strandeng, der afgræsses af kreaturer.

Sådan kommer dertil: Rute 181 passerer tæt forbi reservatet. 

Faciliteter for besøgende: Området kan overskues fra vejen eller klitten. Der er ikke adgang til de fredede strandenge.

 

fuglenesfristeder