Foto: Jesper Just
Adresse: Kirkedalsvej 25, Hasle/Simblegårdsvej 24

 

Størrelse: 27,6 hektar

Generel information: Svartingedals store skovområde øst for Hasle, er en af de flotteste og naturrigeste blandt de omkring 70 sprækkedale på Bornholm. Svartingedal blev erhvervet i november 2017 og opfylder Fugleværnsfondens ønske om mere skov som naturtype til fondens arealer. Udover de mange hulerugende fugle, huser området ravn samt en lang række andre arter, primært skovfugle. 

Den hengemte naturperle var engang en af øens absolutte turistattraktioner. Ad en natursti vandrer man først gennem en smal dal med høje klippesider på begge sider, hvorefter området åbner sig lidt mere. På en skråning ligger en såkaldt jættebold – en kæmpestor vandreblok, hvorom det fortælles, at en svensk jætte kastede efter Clemens Kirke, men ramte ved siden af!
Den skjulte dal rummer et paradis af fugle, sommerfugle og andre dyr samt spændende flora, som fx naturlige forekomster af liden lærkespore, tyndakset gøgeurt og tre forskellige slags anemoner. 

Naturtype: Den skovbevoksede sprækkedal rummer mange løvtræer, hvoraf en del af dem er op til 300 år gamle. Skoven har en høj diversitet, både hvad angår antal af ynglesteder og udbuddet af insekter og flora, som danner et godt grundlag for mange fuglearter. Udover områdets generelt store naturrigdom, er det en optimal ynglelokalitet for hulerugende fugle.

Faciliteter for besøgende: Alle besøgende er velkomne og har adgang via en sti i dalsænkningen, som giver oplevelsen af at gå i en tætbevokset urskovslignende natur. Åen snor sig langs med stien, og små gangbroer sørger for, at man kommer tørskoet igennem. Undervejs møder man væltede træer og store gamle træer er smukt bevokset med vedbend og vild kaprifolie. Husk gummistøvler, da der kan være meget fugtigt i Svartingedal. Din hund er velkommen, men husk at holde den i snor.

Bedste årstid for besøg: Forår og sommer. 

Guidede ture: Se mere her

Du kan downloade Svartingedal folderen her: 

Svartingedal folder forside      


Sådan kommer du dertil: Der er to adgangsveje til Svartingedal. Nordlig adgangsvej: Kør til Åhalsegård på Kirkedalsvej 25 i Rutsker. Når man ankommer til gården, kan man parkere til højre ved maskinlængen. Herfra er skiltet ned i dalen. Sydlig adgangsvej: Parkér ved Hasle Vandværk på Simblegårdsvej 24. De to adgangsveje forbinder området fra nord til syd (eller omvendt), og det er muligt at tilbagelægge hele distancen til fods ad de anlagte stianlæg, gåturen udgør omkring 4 kilometer. Se mere i ovennævnte folder.

fuglenesfristeder