Foto: Kurt Gabs
N: 614947
6 E: 595814 (UTM 32 ETRS89) 

Størrelse: 0,5 hektar. 

Generel information: Reservatet er erhvervet i 1978.

Naturtype: Kystfugleø.

Sådan kommer du dertil: Øen er ikke åben for publikum, idet det ikke er tilladt at gå i land på øen. Roholm er omfattet af bestemmelserne for Odense Fjord Vildtreservat, hvor al jagt på vandfugle er forbudt.

Fugle og sæler: Den talrigeste ynglefugl er ederfugl, fulgt af svartbag og sølvmåge. Der er enkelte par strandskade. I og uden for yngletiden holder meget store flokke af ederfugl til på Roholm og fladvandet dér. Roholm selv er rasteplads for op til 1.000 vadefugle. Derudover raster mange skarver på øen, ligesom den spættede sæl ses regelmæssigt i fladvandet omkring øen.

fuglenesfristeder