Foto: Jørn Dyhrberg Larsen

Karmark Engsø er Fugleværnsfondens nyerhvervede og 24. naturreservat. Vær opmærksom på, at vi endnu ikke har etableret stier, skilte og andre publikumsfaciliteter i reservatet.

Størrelse: 45 hektar

Generel information: Fugleværnsfonden har med støtte fra Aage V. Jensens Fonde købt et areal på 45 hektar ved Skjern Hovedgaard i Nørreådalen i Midtjylland. Fondens nye og 24. reservat blev overtaget i april 2023 og hedder Karmark Engsø. Fugleværnsfonden vil beskytte naturen i området, øge biodiversiteten og skabe et fristed for især truede fuglearter.

Naturtyper:  Karmark Engsø har indtil for nylig været i landbrugsdrift, men i 2021 etablerede Viborg Kommune et vådområde på 70 hektar for at reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord. Karmark Engsø udgør en del af dette nye vådområde og består af søer og fugtige enge. Her vil fonden beskytte naturen, så arter som plettet rørvagtel, vibe, rødben, rødrygget tornskade og blåhals får et godt fristed til at finde føde og yngle, mens gæs og ænder får gode muligheder for at raste.

Faciliteter for besøgende: Der er endnu ikke etableret publikumsfaciliteter såsom stier og informationstavler, da reservatet er så nyt. Når reservatet er etableret, vil der være åbent for besøgende året rundt. Der vil snarest muligt blive meldt nyt ud om ture, naturplejetiltag og andre nyheder fra det nye område på bl.a. Fugleværnsfondens hjemmeside og Facebook samt i fondens nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig, hvis du ønsker at blive holdt opdateret. Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Guidede ture: Fugleværnsfonden er i gang med at etablere en frivillig arbejdsgruppe med lokale naturinteresserede, der vil være med til at skabe god natur og arrangere ture i området.

Adresse: Gamle Randersvej 18, 8830 Tjele.

Sådan kommer du hertil: Karmark Engsø er beliggende ved Skjern Hovedgaard i Nørreådalen.