Stoubk Krat Jrn Dyhberg Larsen 600x400
Foto: Jørn Dyhrberg Larsen

Størrelse: 70,8 hektar

Generel information: Fugleværnsfonden har med støtte fra Aage V. Jensens Fonde købt et areal på 70,8 hektar, som ligger ved Aulum vest for Hodsager by i Vestjylland. Fondens nye reservat blev overtaget i november 2023 og hedder Stoubæk Krat. Fugleværnsfonden vil beskytte naturen i området, øge biodiversiteten og skabe et fristed for fuglene. Stoubæk Krat blev fredet i 1975 og arealet har hidtil været en jagtejendom. Der vil nu blive indført jagtforbud, så dyr og fugle kan leve i fred. Fonden skal i samarbejde med Herning Kommune lave en detaljeret plan for området. En del af planen er, at der i fremtiden vil komme græssende dyr på området.

Naturtyper: Reservatet består af lyng- og enebærhede, egekrat, moser, søer og skov foruden de frodige ferske enge langs Storåen, der snor sig gennem landskabet. Det er er et naturrigt område i et ellers meget ensformigt landbrugslandskab. Her lever der bl.a. stor flagspætte, grønspætte og sumpmejse. Desuden er der ynglende isfugl, natravn, dobbeltbekkasin, vandrikse, trane og rødrygget tornskade i området.

Faciliteter for besøgende: Det er let at opleve Stoubæk Krat allerede nu. Der er tre P-pladser ved krattet og vandreruter af forskellig længde. Start gerne fra den nordlige P-plads ved Rotvigvej og tag den røde rute på ca. 5 km. Her kan du på ca. 1½ time nå at opleve alle landskabstyperne. Fra ruten er der også en bro over Storåen til Hodsager by. I Hodsager findes en lille udstilling om egnens natur og historie. Udstillingen er indrettet i en tidligere kartoffelkælder i parken, nedenfor kirken. Der er gratis adgang til udstillingen

Guidede ture: Fugleværnsfonden er i gang med at etablere en frivillig arbejdsgruppe med lokale naturinteresserede, der vil være med til at skabe god natur og arrangere ture i området.

Sådan kommer du hertil: Stoubæk Krat ved Aulum er beliggende vest for Hodsager by i Vestjylland.

Der er tre p-pladser ved krattet og vandreruter af forskellig længde. Start gerne fra den nordlige p-plads ved Rotvigvej og tag den røde rute på ca. 5 km. Her kan du på ca. 1½ time nå at opleve alle landskabstyperne. Fra ruten er der også en bro over Storåen til Hodsager by.