AegholmHIGH AGN
Foto: Allan Gudio Nielsen
N: 6108077 E:706010 (UTM 32 ETRS89)

 

Størrelse: 2,3 hektar.

Generel information: Ægholm blev erhvervet i 1969 og var dermed Fugleværnsfondens første erhvervelse. Ægholm er udpeget af EU som et NATURA 2000-område, hvis naturindhold kræver en særlig bevågenhed og indsats.

Naturtype: Kystfugleø beliggende inden for vildtreservatet ved Ulfshale/Nyord.

Sådan kommer du dertil: Det er ikke tilladt at gå i land på øen, ligesom sejlads inden for en afstand af 50 meter fra øen heller ikke er tilladt. Hvor det ikke er muligt at besøge Ægholm, kan man imidlertid besøge det nærliggende fuglereservatet Nyord Enge, læs mere her.

Fugle: På Ægholm ses i dag primært skarven, men klyde og ederfugl holder også til på øen. Se hvilke fugle, der yngler på Ægholm og se også antallet af reder/ynglepar på grafen herunder:


K
lik for større graf

fuglenesfristeder