MLK

Naturpleje
Bremsbøl Sø blev dannet i 2012 som en del af et klimatilpasningsprojekt. Der skulle skaffes mere plads til vandmængderne, når der som følge af rigelige mængder nedbør er en stor afstrømning i Sønderåen. Så det nordlige ådige blev fjernet, og i stedet blev det nye dige på søens nordside bygget. Så blev der plads til vandet, og en ny sø blev dannet. Mange vandfugle fandt hurtigt vej til søen. Bare i løbet af det første år blev der set flere end 100 forskellige fuglearter i og ved Bremsbøl Sø.
 
Inden søen blev skabt var hele området landbrugsland til græs, korn og andre afgrøder. Fuglelivet bar præg af dette. Her var ikke så mange arter og ikke så mange fugle. Kort efter, at søen blev skabt i 2012, dukkede rigtig mange nye fugle op. Så var der gode vilkår for vand- og engfuglene. Ikke blot alle de velkendte og almindelige arter, men i høj grad også en række specialiteter indtog området.

Læs mere om reservatet i Martin Iversens artikel her. 

fuglenesfristeder