Foto: Vandrikse af Erik Biering

Fugleliv hele året
Den vidtstrakte rørskov og de små, åbne vandflader i Barup Sø er et ideelt levested for mange fugle. Her kan de finde føde, redeplads og skjul. Man ser ikke ret meget til rørskovens fugle, men til gengæld hører man dem. Mange rørskovsfugle har høje og kraftige stemmer. På den måde kan de markere, hvor de bor og har deres territorier.

Om foråret hyler vandriksen og den gråstrubede lappedykker som stukne grise! Nattergalens kraftige klukkende og boblende sang kan høres fra begyndelsen af maj og frem til Sankt Hans. I maj og juni genlyder krat og rørskov af fuglesang. Mange af sangfuglene synger mest flittigt i de lyse natte-og morgentimer. Da er luften kold og klar, og dermed går lyden bedre igennem.

Om sommeren kan man opleve rørhøgen glide let hen over tagrørene på jagt efter mosegrise og fugle. Rørhøgen kan faktisk ses helt fra april til oktober. Rørsangeren kan være svær at få øje på, men dens monotone og skrattende sang, der lyder som et uendeligt og langsomt foredrag, høres overalt i rørskoven fra maj til slutningen af juli.

Om efteråret er der mange drosler ved Barup Sø. En af dem er sjaggeren. I små flokke flyver fuglene rundt i området på jagt efter bær og æbler.

Om vinteren er den store flagspætte ikke svær at opdage – prøv blot at gå efter trommelydene. Spætten kan ikke synge som mange af de andre fugle. Derfor trommer den tit her sidst på vinteren for at fortælle ’her bor jeg’.

 

fuglenesfristeder