Foto: Emilie Nicoling Berg Schmidt
Foto: Emilie Nicoling Berg Schmidt

Naturpleje 
Barup Søs historie er et eksempel på, at naturen er dynamisk. Den ændrer sig både når mennesket udnytter og påvirker den, og når naturen overlades til sig selv. Hvis Barup Sø skal bevares med det fugleliv den rummer i dag, skal området plejes. Ellers vil søen og rørskoven snart gro til med birketræer og pilekrat. Vandstanden skal holdes høj til ænder, lappedykkere og andre vandfugle. Tagrørene høstes jævnligt som vedligeholdelse af rørskoven til de ynglende fugle. Ligeledes foretages der et årligt høslæt på engarealerne.

Fugleværnsfonden har udarbejdet en plejeplan for Barup Sø. Gældende plejeplan kan downloades her.

fuglenesfristeder