Mød gode fuglefolk, få frisk luft og motion - helt gratis!
Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Barup Sø er en gruppe af frivillige naturplejere, der arbejder for at gøre reservatet indbydende for såvel fugle som publikum. De mødes 2-3 gange årligt for at se til og pleje naturreservatet, og ikke mindst for at diskutere samspil mellem fugle og natur. 

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.


Planlægningsmøde i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Barup Sø