Egon og Birgit på tilsyn i mosen, juli 2012


Bølget bunke er en af udfordringerne, der gerne skulle afhjælpes med øget græsningstryk


Heldigvis har kørene så småt ædt sig ind på lunden og lyngarealet omkring fugletårnet, hvor de gerne skulle holde opvækst af birk nede.


Bro med klaplåge, hvor reservatets besøgende kan gå igennem til et udsigtspunkt med bænk