torsdag 20. maj 2021
Sebastian samler ind for Fugleværnsfonden
Den landskendte naturformidler har i 2021 sagt ja til at hjælpe Fugleværnsfonden med opkøb af mere natur i Søgård Mose, hvor der er mulighed for flere hektarer, hvis pengene altså kan skaffes.
 
 mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 tirsdag 2. april 2013
Traner tripper foråret i møde i Søgård Mose
I Sønderjylland krydser man fingre for et fremtidigt ynglepar.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 tirsdag 11. oktober 2011
Hils på formanden
Dansk Ornitologisk Forenings nye formand, Egon Østergaard, har påbegyndt en rundtur til nogle af de smukkeste steder i Danmark.
 
 torsdag 31. marts 2011
Overvågningsseminar på Trente Mølle 26.-27. marts
Solen strålede fra en skyfri himmel, fuglene sang, og 19 af Fugleværnsfondens frivillige ildsjæle var klar til at blive introduceret til det nye overvågningsprogram.
 
 fredag 1. oktober 2010
Mojn i æ mose…
I en unik sønderjysk højmose bakser frivillige med små birketræer, som skygger for flora og fauna. Opvæksten er blandt andet en følge af mere luftbåret kvælstof
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 mandag 6. oktober 2008
Frivillige i sønderjysk naturpleje
DOF-medlemmer fra det sønderjyske område deltog i naturpleje-dag i Søgård Mose
 
 søndag 17. august 2008
Nyt fugletårn på vej i Søgård Mose
I denne tid er et nyt fugletårn med adgang for kørestolsbrugere ved at blive bygget i Fugleværnsfondens perle af et reservat syd for Åbenrå. Tårnet erstatter det nuværende fugletårn og forventes færdigbygget i dette efterår.
 
 tirsdag 19. februar 2008
Fugleværnsfonden udvider fuglereservat ved Aabenraa
Fuglereservatet Søgård Mose er udvidet med knapt en ha efter at Fugleværnsfonden har overtaget en naboparcel i mosen. Herved er et område med unik flora sikret for eftertiden. Det er fondens håb, at tranen måske vil begynde at yngle i mosen.
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 
  mandag 15. august 2005
Naturpleje skal redde sjældne blomster og hjælpe tranen til Søgaard Mose
Fugleværnsfondens reservat Søgaard Mose syd for Åbenrå huser ud over et rigt fugleliv et væld af sjældne planter, padder og krybdyr. Fugleværnsfonden udfører i den kommende periode naturpleje for at hjælpe mosens flora og fauna yderligere
 


fuglenesfristeder