Trækfugle, ringmærkning og kratluskeri på Sydrømø
lørdag 22. oktober 2022 kl. 09:00 - 13:00

Efterårstrækket er på sit højeste og luftrummet over
Rømø er godt fyldt op. Masser af småfugle raster i krat og skov, mens tusinder af gæs, ænder og vadefugle nyder godt af Vadehavets rigelige fødemængder. Vi holder øje med drosler, finker og pibere, som er på vej sydpå. Vi håber også, at vi kan vise en meget spændende aktivitet: ringmærkning af småfugle.

Mødested: P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene

Turleder: Klaus Fries (Tlf. 24417052)

Reservat: læs mere om Stormengene her


 

fuglenesfristeder