onsdag 13. marts 2024
Kom med på fugletur i 2024
Kig i den nye turfolder og find en fugletur nær dig.
 
 mandag 20. november 2023
Nyt og enestående Naturrum er nu åbent for besøgende
Gå ikke glip af et besøg i det nye Vaserne Naturrum, som fredag blev indviet af borgmester i Rudersdal Kommune Ann Sofie Orth og formand for Klima- og Miljøudvalget Court Møller. Naturrummet er nu åbnet for besøgende alle dage året rundt.
 
 mandag 14. august 2023
Nyt Naturrum på vej til besøgende i Vaserne
I det nye Naturrum kan skoleklasser, familier, fugleinteresserede og andre besøgende få et indblik i den mangfoldige natur, der er i naturreservatet Vaserne. Naturrummet forventes at stå færdigt i november 2023.
 
 onsdag 19. juni 2019
Sjælden fugl i Vaserne
En mindre fuglesensation udspiller sig lige nu ved det naturområde Fugleværnsfonden forvalter. Hundredevis af besøgende valfarter hertil for at opleve den særlige dværgrørvagtel.
 
 mandag 1. februar 2016
Jubilæumsårets turfolder er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i vores spændende reservater, som lokker med ekstra spændende ture i forbindelse med fondens 50 års jubilæum.
 
 mandag 29. juni 2015
En frivillig håndsrækning til naturen
Igen i år har Fugleværnsfondens frivillige svunget med leen på udvalgte enge og rigkær i fondens reservater.
 
 fredag 7. november 2014
Dyrene hentes hjem for vinteren
November måned er over os, og de græssende dyr er i de fleste af Fugleværnsfondens reservater på vej hjem i stalden.
 
 fredag 21. februar 2014
Turfolder 2014 er ankommet!
Så er det tid til at finde ud i Fugleværnsfondens mange spændende reservater. Fugleværnsfondens turfolder 2014 er i hus og lokker med over 100 forskellige ture.
 
 fredag 21. juni 2013
Bioblitz Vaserne
Hvor mange forskellige arter kan vi finde på én dag på ét bestemt sted? Kom og vær med, når Fugleværnsfonden afholder sit første Bioblitz.
 
 tirsdag 12. marts 2013
Så er der fugl på programmet!
Fugleværnsfondens turfolder er netop udkommet, og den lokker med over 100 ture i fondens reservater i løbet af 2013.
 
 lørdag 29. december 2012
En nytårshilsen fra Fugleværnsfonden
Årsskriftet "Nyt fra Fugleværnsfonden" er udkommet og sendt til alle gode støtter og frivillige.
 
 onsdag 25. juli 2012
Fantastisk høsletsæson
Høslet er populært hos de frivillige i Fugleværnsfonden, og diversiteten stiger på høslet-engene
 
 torsdag 13. oktober 2011
Fugleværnsfonden på Facebook
Følg Fugleværnsfonden på Facebook - profilen er "moderniseret" og opdateres ugentligt
 
 torsdag 13. oktober 2011
Skiftedag for naturvejlederne
Naturvejleder Allan Gudio Nielsen vender tilbage fra orlov
 
 tirsdag 23. marts 2010
Bestyrelsen på besøg i reservater
I forbindelse med det halvårlige bestyrelsesmøde i week-enden den 13.-14. marts besøgte Fugleværns-fondens bestyrelse – i strålende sol - både Nivå Bugt Strandenge ved Strandvejen i Nordsjælland og Vaserne ved Furesøen
 
 søndag 17. januar 2010
Stor donation fra privat fond
Fugleværnsfonden har ved udgangen af 2009 modtaget 75.000 kr. fra Bodil Pedersen Fonden. Det flotte beløb vil vi bruge til at udbygge og videreudvikle Fugleværnsfondens formidling i naturreservatet Vaserne ved Furesøen.
 
 søndag 17. januar 2010
Rekord mange ture på Fugleværnsfondens reservater i 2010
Jagende havørn og vandrefalk på tætteste hold, rørdrummens hule pauken fra rørskovens dyb, nattergal for fuld udblæsning, vilde heste og majgøgeurt, smukke vadefugle i sommerdragt, sæl og marsvin fra havkajak, fantastiske rovfugletræk og meget, meget mere.
 
 mandag 21. december 2009
Gør juletur til fugletur
Naturen giver dejlige fugleoplevelser også om vinteren. Fugleværnsfondens reservater byder velkommen på stier og i fugletårne til masser af fugleoplevelser over hele landet.
 
 onsdag 8. juli 2009
Høet er høstet – blandt andet nær ved Danmarks eneste storkelandskab
Leen har været i aktion på tre af Fugleværnsfondens reservater i den forgangne uge. Fugleværnsfondens frivillige har plejet engene til glæde for fugle, blomster og sommerfugle. Ved Gundsømagle Sø foregik høslættet på en dejlig eng - tæt på Danmarks eneste storkerede med storkeyngel i.
 
 fredag 6. juni 2008
Få din egen ko i Vaserne
Fugleværnsfonden og Danmarks Naturfredningsforening ønsker at forbedre naturplejen på et unikt engområde i Vaserne ved at opstarte et såkaldt kogræsserforening. Herved vil det forhåbentlig være muligt at genstarte en afgræsning af engen.
 
 tirsdag 5. februar 2008
Fuglevænsfonden – Nyt bålhus i Vaserne ved Furesøen
De mange skoleklasser, der benytter Fugleværnsfondens økobase i Vaserne i Rudersdal Kommune, kan nu sidde i tørvejr mens de varmer sig ved et bål.
 
 tirsdag 8. januar 2008
Fra skægmejser til havørne - tag med på en vinterfugletur!
Fugleværnsfonden byder nytåret velkomment med 50 guidede ture. Og flere er på vej!
 
 onsdag 23. maj 2007
Fugleværnsfonden kan forvandle landbrugsjord til natur
Private almennyttige fonde, som varetager naturbeskyttelsesformål, kan nu i medfør af lov om landbrugsejendomme få dispensation til at opkøbe jord med landbrugspligt med det formål at omdanne den dyrkede jord til natur.
 
  tirsdag 31. august 2004
Skoleklasse finder hvepseedderkop i Fugleværnsområdet Vaserne
Fredag den 27/8 tog 2U fra Matthæusgade Skole på insekt- og edderkoppejagt i Fugleværnsområdet Vaserne nord for København. Turens formål var at undersøge hvilke vanddyr og edderkopper der lever i området.
 


fuglenesfristeder