Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Bøjden Nor


Lav vintersol og D-vitaminer til arbejdsgruppen, januar 2011. Foto: Helle Hjorth

Arbejdsgruppen mødes 4 – 6 gange om året til større arbejdsopgaver. Mest i efterårsmånederne, hvor forstyrrelse af faunaen er mindst. Derudover har flere i gruppen løbende opgaver med optælling af fugle, græsslåning, turguidning samt almindeligt opsyn i reservatet.

Vigtig indsats
I disse år har arbejdsgruppen en ekstra udfordring i forbindelse med LIFE-projektet, hvor arbejdsgruppen får nye arbejdsopgaver og så at sige "rydder op", hvor entreprenørerne slap.

Ønsker du at deltage i en frivillige arbejdsgruppe kan du kontakte Fugleværnsfondens sekretariat.


Lige lovligt vildt i Bøjden..
Tirsdag den 4.september 2012 havde arbejdsgruppen en mængde opgaver
- før EU-Kommisionens besøg senere på måneden.
Finn og Inge skriver om arbejdsdagen:

"Vi havde en fin arbejdsdag i flot vejr, og vi nåede hele dagsordenen - Per Bak havde "tyvstartet" lidt et par dage før. Han slog hele stien på begge sider til Klydeskjulet fordi han ikke syntes, den var slået i lang tid. Jeg fik fjernet stubben og ryddet et kighul i hegnet - der blev et flot udsyn til søen og hele området.

Ingen havde lyst til at slås med ragusaen, så vi blev enige om en fælles indsats som sidste punkt for dagens gøremål. På et tidspunkt lå 4-5 stykker på knæ inden for hegnet og hev spæde skud op af sandet. Køerne kom nærmere og begyndte at æde af det oprevne, og nogle håndfodrede dyrene. Pludselig lød et advarselsråb: "Tyren kommer!" Og så kom der gang i en hurtig retræte - Inge tog den baglæns over hegnet, men alle nåede over. Tyren brummede og skrabede voldsomt med forbenet - ingen skulle fraternisere med dens koner og børn.


Gruppen var enige om, at der manglede et skilt med "Sti til fugleskjul" ved parkeringspladsen fra Dyndkrogvej - Inge og jeg gik sidste uge fejlagtigt gennem trælågen i stedet for at gå til venstre ad stien.


Inge har lagt foldere hos købmand og campingplads.


Mange hilsener Finn og Inge
"

 


Fint skal der være..
19. juni 2012: Arbejdsgruppen giver stierne og pladsen ved Klydeskjulet en overhaling, så reservatet ser indbydende ud til de næste dages besigtigelser og møder.


KIrsten og Gunnar har rottet sig sammen mod de alt for høje urter ved indgangen til reservatet.


Ovenpå rydning af lange, seje brombærranker på pladsen foran Klydeskjulet, har man fortjent en "basse" til formiddagskaffen.


 


9. april 2011: Efter rengøring og skiltning i fugleskjul, bekæmpelse af Rosa rugosa på stranden og brombær ved stien - er frokosten velfortjent. Det uundværlige teleskop står klar i højre side af billedet. Foto: Helle Hjorth


 


Stien til de to fugleskjul klargøres til sæsonen. Januar 2011. Foto: Helle Hjorth

 Den indbydende indgang til fuglereservatet i Bøjden Nor.
Arbejdsgruppen sørger også for at fylde brochurekasserne op med foldere til publikum.


Der skal også slås græs, så publikum kan komme frem til de to fugleskjul.

Du kan læse mere om frivilligt arbejde i Fugleværnsfonden her.